Kurser, EES/Elektroteknisk teori och konstruktion

Kursnamn Hp Kurskod
Antennteori, doktorandkurs I 8,0 EI3204
Blixturladdning och åskskydd, doktorandkurs 8,0 EI3380
Dielektriska isolermaterials fysik 8,0 EI3230
Elektriska isolermaterial 6,0 2C5030
Elektriska urladdningar i gaser och deras tillämpningar, doktorandkurs 8,0 EI3370
Elektromagnetisk fältteori, doktorandkurs I 6,0 EI3200
Elektromagnetisk fältteori, doktorandkurs II 6,0 EI3300
Elektromagnetisk kompatibilitet 12,0 2C5031
Elektromagnetisk kompatibilitet, doktorandkurs 8,0 EI3280
Elektromagnetiska vågor i komplexa material 4,0 EI3302
Elektroteknisk konstruktion, doktorandkurs 10,0 EI3353
Elektroteknisk modellering, doktorandkurs 8,0 EI3250
Elkraftteknisk utrustning 6,0 2C5032
Forskningsmetodik och presentationsteknik 4,5 2A5088
Framsteg inom högspänningstekniken, doktorandkurs 5,0 EI3334
Gruppantenner 10,0 JI3325
Högspänningsmätteknik 12,0 2C5034
Högspänningsteknik - avancerad nivå, doktorandkurs 8,0 EI3232
Integralekvationsmetoder inom elektromagnetism 6,0 EI3304
Isolationsdiagnostik och tillståndskontroll för kraftapparater, doktorandkurs 5,0 EI3330
Isolationsmaterial 12,0 2C5035
Krafttransformatorer, fördjupningskurs 8,0 EI3354
Magnetisk hysteresis 8,0 EI3350
Magnetiska material inom elektrotekniken 6,0 2C5036
Matematisk statistisk för elkraftsystem 8,0 EI3362
Matematiska optimeringsmodeller för underhållsstyrning 4,5 2C5061
Meta-ytor: Teori och praktik, doktorandkurs 10,0 EI3310
Nanodielektriska isolationsmaterial, doktorandkurs 5,0 EI3336
Partiella urladdningar - fysik och mätteknik, doktorandkurs 8,0 EI3332
Tillförlitlighetsanalys av kraftsystem, avancerad 9,0 EI3262
Tillförlitlighetsanalys av uthålliga elkraftsystem 7,5 EI3390
Tillförlitlighetsbaserad värdevård av kraftsystem 9,0 EI3364
Underhållningsstyrning av elkraftsystem 8,0 EI3260
Underhållsstyrning för elkraftsystem 7,5 2C5060
Vågledarmetoder 5,0 EI3301
Överspänningar och överspänningsskydd 12,0 2C5038
Överströmmar och reläskydd 12,0 2C5039