Kurser, EES/Reglerteknik

Kursnamn Hp Kurskod
Adaptiv filtrering och feldetektering 9,0 2E5216
Adaptiv reglering 7,5 2E5210
Beslut under Osäkerhet 8,0 EL3260
Cyberfysisk säkerhet i nätverkade reglersystem 3,0 EL3360
Cyberfysisk säkerhet i nätverkade reglersystem - Utökad kurs 5,0 EL3361
Datadriven modellering, grundläggande kurs 8,0 EL3201
Datadriven modellering, utökad kurs 12,0 EL3202
Distribuerad optimering 8,0 EL3311
Distribuerad optimering, intensiv kurs 3,0 EL3310
Doktorandkurs i hybrida system 7,5 EL3230
Flervariabel Reglering 8,0 EL3210
Flervariabel reglerteknik 12,0 2E5215
Flervariabel reglerteknik 12,0 EL3100
Flervariabel reglerteknik I 9,0 2E5220
Forskningsseminarier i reglerteknik 3,0 2E5217
Händelsestyrd sampling och reglering 7,5 2E5221
Introduktion till modellreduktion 7,0 EL3340
Introduktion till modellreduktion 7,0 EL3500
Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 EL3300
Linjära system, I 7,5 2E5211
Linjära system, II 7,5 2E5212
Matematiska metoder inom signaler, system och reglering 8,0 EL3270
Mathematical Methods in Signals, Systems and Control 8,0 EL3370
Nätverk och multiagent reglersystem 7,5 EL3330
Nätverksbaserade reglersystem 7,5 EL3400
Nätverksoptimering 4,0 EL3350
Optimering för reglerteknik och signalbehandling 7,5 2E5213
Principer för trådlösa sensornätverk 7,0 EL3245
Programutveckling för trådlösa sensornätverk 3,0 EL3600
Spel, beslut och information 7,0 EL3240
Systemidentifikation 12,0 2E5214
Systemidentifikation 12,0 EL3200
Tillämpad estimering 7,5 EL3320