Kurser, EECS/Elektroteknisk teori och konstruktion