Kurser, EECS/Elektroteknisk teori och konstruktion

Kursnamn Omfattning Kurskod
Analys av fel och skyddsprinciper i elkraftssystem 10,0 hp FEI3340
Antennteori, doktorandkurs I 8,0 hp FEI3204
Blixturladdning och åskskydd, doktorandkurs 8,0 hp FEI3380
Dielektriska isolermaterials fysik 8,0 hp FEI3230
Elektriska urladdningar i gaser och deras tillämpningar, doktorandkurs 8,0 hp FEI3370
Elektromagnetisk fältteori, doktorandkurs I 6,0 hp FEI3200
Elektromagnetisk fältteori, doktorandkurs II 6,0 hp FEI3300
Elektromagnetisk kompatibilitet, doktorandkurs 8,0 hp FEI3280
Elektromagnetiska vågor i komplexa material 4,0 hp FEI3302
Elektroteknisk konstruktion, doktorandkurs 10,0 hp FEI3353
Elektroteknisk modellering, doktorandkurs 8,0 hp FEI3250
Framsteg inom högspänningstekniken, doktorandkurs 5,0 hp FEI3334
Gruppantenner 10,0 hp FJI3325
Högspänningsteknik - avancerad nivå, doktorandkurs 8,0 hp FEI3232
Integralekvationsmetoder inom elektromagnetism 6,0 hp FEI3304
Isolationsdiagnostik och tillståndskontroll för kraftapparater, doktorandkurs 5,0 hp FEI3330
Karaktärisering av dielektriska material och isolersystem 10,0 hp FEI3338
Krafttransformatorer, fördjupningskurs 8,0 hp FEI3354
Magnetisk hysteresis 8,0 hp FEI3350
Matematisk statistisk för elkraftsystem 8,0 hp FEI3362
Meta-ytor: Teori och praktik, doktorandkurs 10,0 hp FEI3310
Nanodielektriska isolationsmaterial, doktorandkurs 5,0 hp FEI3336
Partiella urladdningar - fysik och mätteknik, doktorandkurs 8,0 hp FEI3332
Tillförlitlighetsanalys av kraftsystem, avancerad 9,0 hp FEI3262
Tillförlitlighetsanalys av uthålliga elkraftsystem 7,5 hp FEI3390
Tillförlitlighetsbaserad värdevård av kraftsystem 9,0 hp FEI3364
Underhållningsstyrning av elkraftsystem 8,0 hp FEI3260
Vågledarmetoder 5,0 hp FEI3301