Kurser, EECS/Robotik, perception och lärande

Kursnamn Omfattning Kurskod
Datorseende, läsecirkel 6,0 hp FDD3313
Djupinlärning i Data Science 7,5 hp FDD3424
Djupinlärning, forsättningskurs 6,0 hp FDD3412
Doktorandkurs i maskininlärning 6,0 hp FDD3431
Maskininlärning, läsecirkel 6,0 hp FDD3012
Reinforcement Learning 6,0 hp FDD3359
Robotik, läsecirkel 6,0 hp FDD3316
Statistisk inlärning 9,0 hp FDD3364
Systemintegration i robotik 7,5 hp FDD3356
Ämnen i datorseende I 3,0 hp FDD3337
Ämnen i datorseende II 6,0 hp FDD3338
Ämnen i datorseende III 9,0 hp FDD3339
Ämnen i robotik I 3,0 hp FDD3353
Ämnen i robotik II 6,0 hp FDD3354
Ämnen i robotik III 9,0 hp FDD3355