Kurser, CHE/Fiber- och polymerteknologi

Kursnamn Omfattning Kurskod
Avancerad experimentell teknik; teori och praktik, I 7,5 hp FKF3440
Biomaterial och vävnadsteknik 7,5 hp FKF3250
De cellulosatekniska processernas kemi 9,0 hp FKF3010
Dendritiska polymerer 4,5 hp FKF3110
Ekonomiska drivkrafter vid massa- och papperstillverkning 4,5 hp FKF3060
Enhetsprocesser för kemisk massa 9,0 hp F3D5208
Fiberteknologi, läskurs 6,0 hp F3D5302
Fiberteknologi, mindre läskurs 3,0 hp F3D5305
Forskningsfronten inom papperskemi 4,5 hp FKF3080
Förnyelsebara polymerer och gröna material 3,0 hp FKF3340
Handledning och lärande inom projektkurser 3,0 hp FKF3400
Introduktionskurs i reologi 3,0 hp FKF3270
Karakteriseringsmetoder för Fiber- och polymervetenskap 7,5 hp FKF3260
Kemisk modifiering av biofibrer 4,5 hp F3D5304
Kemisk struktur och analys av naturliga och kemiskt modifierade polysackarider 5,0 hp FKF3320
Massateknologi, läskurs 9,0 hp F3D5212
Mikrobiologi inom polymervetenskap 7,5 hp F3E5037
Mikroskopi av polymerer 4,5 hp FKF3120
Mikroskopi av Polymerer 6,0 hp FKF3360
Molekylär modellering för materialdesign 7,5 hp FKF3410
Organisk ytbehandlingskemi 6,0 hp F3E5051
Papper - Vatten interaktion 4,5 hp F3D5111
Pappersytor - karaktärisering och egenskaper 4,5 hp FKF3160
Polymer- och fibervetenskap 4,5 hp FKF3280
Polymerers bearbetning 7,5 hp FKF3190
Polymerfysik med polyelektrolyter I 6,0 hp F3E5054
Polymerfysik med polyelektrolyter II 9,0 hp F3E5055
Polymerkemi 6,0 hp FKF3090
Polymermekanik 6,0 hp F3E5003
Synkrotron karaktäriseringsmetoder för Fiber och Polymerteknologi - Praktik 3,0 hp FKF3430
Synkrotron karaktäriseringsmetoder för Fiber och Polymerteknologi - Teori 2,0 hp FKF3420
Termoanalys av Polymerer 4,0 hp FKF3370
Transportegenskaper hos polymerer 6,0 hp F3E5052
Trends in Polymer Science for Applications in Thin Films 4,5 hp FKF3170
Trädets kemi 10,0 hp FKF3240
Utformning och publicering av vetenskapliga artiklar 3,0 hp F3E5045
Ytbehandlingsteknik 6,0 hp F3E5041