Kurser, CHE/Fiber- och polymerteknologi

Kursnamn Hp Kurskod
Avancerad experimentell teknik; teori och praktik, I 7,5 KF3440
Avancerad experimentell teknik; teori och praktik, II 15,0 KF3450
Biobaserade material och deras framtida trender 1,5 KF3390
Biomaterial 3,0 3E5021
Biomaterial och vävnadsteknik 7,5 KF3250
Bioplast och relaterade material 7,5 KF3180
Cellulosapolymerer - Karakterisering och tillämpningar 3,0 KF3200
De cellulosatekniska processernas kemi 9,0 3D5000
De cellulosatekniska processernas kemi 9,0 KF3010
Dendritiska polymerer 4,5 3E5044
Dendritiska polymerer 4,5 KF3110
Ekonomiska drivkrafter vid massa- och papperstillverkning 4,5 KF3060
Enhetsprocesser för kemisk massa 4,5 3D5206
Enhetsprocesser för kemisk massa 9,0 3D5208
Fiber- och polymerteknologi 6,0 KF3350
Fiberflockning och formning 4,5 KF3130
Fiberpolymerer - struktur och egenskaper 4,5 3D5005
Fiberteknologi, läskurs 6,0 3D5302
Fiberteknologi, mindre läskurs 3,0 3D5305
Forsknings- och utvecklingsfronten inom polymerområdet 6,0 3E5004
Forskningsfronten inom papperskemi 4,5 KF3080
Framställning av ultratunna polymerfilmer 4,5 3E5036
Fördjupningskurs massa- och pappersprocesser 7,5 KF3330
Förnyelsebara polymerer och gröna material 3,0 KF3340
Grundläggande principer för ringöppningspolymerisation 3,0 3E5042
Handledning och lärande inom projektkurser 3,0 KF3400
Introduktion till polymerkemi 4,5 3E5019
Introduktionskurs i reologi 3,0 KF3270
Karakteriseringsmetoder för Fiber- och polymervetenskap 7,5 KF3260
Kemisk modifiering av biofibrer 4,5 3D5304
Kemisk struktur och analys av naturliga och kemiskt modifierade polysackarider 5,0 KF3320
Kromatografi för analys av polymerers interaktion med milj 7,5 3E5030
Kromatografi och masspektrometri för polymeranalys 3,0 KF3230
Körbarhet, konverterbarhet och produktivitet vid tryckning 7,5 KF3040
Marknad, marknadsföring och varumärken inom skogsindustrin 4,5 3D5213
Massakarakterisering 6,0 3D5201
Massatekniska enhetsoperationer 4,5 3D5207
Massateknologi, läskurs 9,0 3D5212
Mikrobiologi inom polymervetenskap 7,5 3E5037
Mikroskopi av polymerer 4,5 KF3120
Mikroskopi av Polymerer 6,0 KF3360
Mikroskopi för polymer material 7,5 KF3220
Molekylär modellering för materialdesign 7,5 KF3410
Mäldberedning vid papperstillverkning 4,5 3D5115
Nedbrytbara polymerer 6,0 3E5031
Ny skogsindustriell analysteknik 6,0 3D5003
Organisk ytbehandlingskemi 6,0 3E5051
Papper - Vatten interaktion 4,5 3D5111
Papper - Vatten interaktion 4,5 KF3030
Pappersteknik, läskurs 9,0 KF3020
Pappersytor- tryckbarhet och tryckkvalitet 4,5 3D5114
Pappersytor - karaktärisering och egenskaper 4,5 KF3160
Polymer- och fibervetenskap 4,5 KF3280
Polymer fotokemi 4,5 3E5009
Polymer från förnyelsebar råvara 3,0 KF3380
Polymera läkemedel 3,0 3E5025
Polymerer och masspektrometri 4,5 3E5048
Polymerer och masspektrometri II 1,5 3E5049
Polymerer på 2000-talet 3,0 3E5039
Polymerers bearbetning 7,5 KF3190
Polymerers nedbrytning och stabilisering 3,0 3E5033
Polymerers strukturer och egenskaper 4,5 3E5035
Polymerfysik med polyelektrolyter I 6,0 3E5054
Polymerfysik med polyelektrolyter II 9,0 3E5055
Polymerkemi 6,0 KF3090
Polymerkemi II 6,0 3E5034
Polymermekanik 6,0 3E5003
Produktorienterad vedförsörjning och fiberprocessning 4,5 KF3290
Senaste framstegen inom nanokompositmaterial 3,0 KF3300
Skogsindustriell företagsekonomi 4,5 3D5204
Specialpolymerer 3,0 3E5020
Synkrotron karaktäriseringsmetoder för Fiber och Polymerteknologi - Praktik 3,0 KF3430
Synkrotron karaktäriseringsmetoder för Fiber och Polymerteknologi - Teori 2,0 KF3420
Teknikutveckling som drivkraft vid massa- och papperstillverkning 4,5 3D5209
Teknikutveckling som drivkraft vid massa- och papperstillverkning 4,5 KF3050
Termoanalys av Polymerer 4,0 KF3370
Transportegenskaper hos polymerer 6,0 3E5052
Trends in Polymer Science for Applications in Thin Films 4,5 KF3170
Trädets kemi 10,0 KF3240
Utformning och publicering av vetenskapliga artiklar 3,0 3E5045
Ytbehandlingskemi 4,5 3E5010
Ytbehandlingsteknik 6,0 3E5041