Kurser, ITM/Energiteknik

Kursnamn Hp Kurskod
Aeroelasticitet i turbomaskingitter 15,0 MJ3328
Dynamisk analys i energisystem 6,0 MJ3117
Energi, system och hållbar utveckling 7,5 MJ3119
Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 MJ3382
Energiscenarier analys (3 - 15 hp) MJ3201
Energisystem och modeller 9,0 MJ3113
Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 MJ3383
Forskarseminarier 4,5 MJ3122
Instrumentering och reglering (termisk energiteknologi) 15,0 4A5303
Integrerad Analys av klimat-, markanvändnings-, energi- och vattensystem 6,0 MJ3381
Kunskapsaspekter inom energiteknik 7,5 4A5336
Kunskapsaspekter inom energiteknik 15,0 MJ3335
Kunskapsaspekter inom energiteknik 7,5 MJ3336
Kylteknik system och tillämpningar 12,0 4A5101
Kylteknik teori och komponenter 13,5 4A5102
Litteraturgranskning (7.5-15 hp) 8,0 4A5004
Litteraturstudie 6,0 MJ3123
Modern kraftcykler med speciell inriktning mot kombicykler 15,0 MJ3334
Mätteknik 3,0 MJ3005
Numeriska metoder 6,0 4A5003
Simulering och avancerade kontrollstrategier för effektiv och ekonomisk värmekraftverksdrift, del 1 7,5 MJ3340
Simulering och avancerade kontrollstrategier för effektiv och ekonomisk värmekraftverksdrift, del 2 7,5 MJ3341
Specialområde i förbränningslära 7,5 MJ3332
Specialområde i turbomaskiner 12,0 MJ3333
Strömningslära (för termisk energiteknologi) 15,0 4A5307
Teori och praktik i systemanalys 6,0 MJ3200
Termiska turbomaskiner (ång-gasturb o kompr) 15,0 4A5308
Termodynamik 10,5 4A5106
Termodynamik 7,5 MJ3116
Termodynamisk optimering av energisystem 5,0 MJ3384
Turbulensteori för termisk energiteknologi 10,5 4A5311
Writing Popular Science 3,0 4A5007
Värmepumpteknik, system och tillämpningar 12,0 MJ3120
Värmepumpteknik, system och värmekällor 12,0 4A5108
Värmeöverföring 7,5 MJ3114
Värmeövergång och tryckfall vid flerfasströmning 6,0 MJ3307
Ånganläggningsteknik o allmän energiekonomi 15,0 4A5314