Kurser, ITM/Industriell produktion

Kursnamn Hp Kurskod
Automation and Control Engineering 7,5 4G5113
Automation and Control Engineering 7,5 MG3902
Axiomatisk design 7,5 4K5103
Balkteori 4,5 4K5610
Beräkning, test och utvärdering av träprodukt 15,0 4K5615
Circular Economy and Industrial Systems 7,5 MG3210
Datorsystem för konstruktion och tillverkning 15,0 4K5202
Ekonomiska skärdata 15,0 4G5103
Ekonomiska skärdata, beräkningsuppgift 7,5 4G5104
Ekonomisk bedömning av produktionssystem 15,0 4G5102
Energy Methods in FEA Structural Dynamics 15,0 4G5114
Experimentell försöksplanering 6,0 4G5502
Experimentell försöksplanering 6,0 MG3904
Forskningsseminarier i träteknologi 9,0 4K5611
Grafisk teknik idag och dess utveckling. Dr 36,0 4K5501
Grundläggande friktionsfenomen 6,0 4G5604
Industriell mätning med laser och holografi 7,5 4G5107
Industriell mätning med laser och holografi 7,5 4G5501
Industriell mätning med laser och holografi 7,5 MG3903
Informationsmodellering för digitala produktionssystem 7,5 4K5203
Informationsmodellering för digitala produktionssystem 7,5 MG3913
Konstruktions- och produktionssystem 15,0 4G5101
Kurs för industridoktorander i ingenjörsmetoder 7,5 4K5108
Kurs för industridoktorander i ingenjörsmetoder 7,5 MG3911
Litteraturstudier mekanisk teknologi 7,5 4G5106
Litteratursökning och litteratursammanställning inom ämnet 7,5 4K5612
Litterturstudie, Produktionssystem 7,5 4K5110
Mikromontering 5,0 MG3003
Modern adhesionsteori tillämpad på träprodukter 6,0 4K5613
Modular Product Design 7,5 4K5302
Modular Product Design 7,5 MG3914
Perspektiv - internationell produktion 5,0 MG3004
Praktisk användning av datorstött ingenjörsarbete 15,0 4G5109
Produkt modellering 15,0 4K5201
Robust konstruktion 6,0 4K5104
Robust konstruktion 6,0 MG3908
Sambandet mikrostruktur & egenskaper hos trä & träkomposit 9,0 4K5609
Seminarier i Material med förbättrade egenskaper 3,0 4G5112
Seminarier i Material med förbättrade egenskaper 3,0 MG3901
Simuleringsmodeller för plastisk bearbetning 6,0 4G5601
Simuleringsmodeller för plastisk bearbetning, projektuppg. 3,0 4G5605
Skärande bearbetning 7,5 4G5108
Skärande bearbetning 7,5 MG3900
Skärteknik, processtyrning och modellering 12,0 4G5116
Spridningsteorier för slumpmässig och ojämn ytstruktur 6,0 4G5504
Spridningsteorier för slumpmässig och ojämn ytstruktur 6,0 MG3906
Spånskiveteknik 3,0 4K5604
Störningsanalys av tillverkningssystem 6,0 4K5107
Störningsanalys av tillverkningssystem 6,0 MG3910
Störnings- och variationsanalys i tillverkningssystem 9,0 MG3915
Systemdynamik vid utveckling och analys av produktionssystem 6,0 MG3005
Systemering och analys av verksamheter 15,0 4K5503
Sågverksteknik 15,0 4K5605
Teori för systemberäkning 9,0 4K5109
Teori för systemberäkning 9,0 MG3912
Tillämpad bearbetning av trä i nya system 9,0 4K5614
Tillämpad optik 7,5 4G5506
TIPS, teori för innovativ problemlösning 6,0 4K5106
TIPS, teori för innovativ problemlösning 6,0 MG3909
Torkning och fuktmekanik 7,5 4K5606
Träfiberskiveteknik 3,0 4K5607
Trämateriallära II 7,5 4K5608
Utredning mekanisk teknologi 7,5 4G5105
Val av bearbetningsdata 7,5 4G5110
Verkstadsmätteknik 6,0 4G5505
Verkstadsmätteknik 6,0 MG3907
Vetenskaplig metodik för ingenjörer 7,5 MG3007
Vibrationer vid skärande bearbetning 7,5 4G5111
XPRES Doktorandseminarium 12,0 MG3006
XPRES- kurs i distribuerade styrsystem 5,0 MG3008
Ytkaraktärisering 6,0 4G5503
Ytkaraktärisering 6,0 MG3905