Kurser, SCI/Hållfasthetslära

Kursnamn Omfattning Kurskod
Brotteorier 9,0 hp FSE3141
Exekutiv kurs i massa- och pappersteknik 3,0 hp FSE3047
FEM för ickelinjära hållfasthetsproblem 6,0 hp FSE3122
Fibernätverks och materials mekanik 6,0 hp FSE3048
Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp FSE3161
Konstitutiv modellering 12,0 hp FSE3131
Kontinuummekanik 12,0 hp FSE3111
Litteraturstudium 7,5 hp F4C5015
Litteraturstudium 7,5 hp FSE3411
Materials mekaniska egenskaper 12,0 hp F4C5012
Materials mekaniska egenskaper 12,0 hp FSE3421
Probabilistiska metoder inom solidmekaniken 7,5 hp F4C5110
Utmattning 4,5 hp F4C5023