Kurser, SCI/Matematik

Kursnamn Hp Kurskod
Algebraisk geometri II 7,5 SF3605
Algebraisk geometri III 7,5 SF3606
Algebraisk kombinatorik 7,5 SF3702
Algebraisk och enumerativ kombinatorik 7,5 SF3711
Algebraisk statistik 7,5 SF3960
Algebraisk topologi 7,5 SF3630
Algebraiska rum 7,5 SF3600
Algebraiska stackar 7,5 SF3611
Analys i flera komplexa variabler 9,0 SF3610
Avancerad sannolikhetsteori 7,5 SF3945
Avancerade ämnen i differentierbarhet och integrerbarhet 7,5 SF3710
Bayesianska nätverk 7,5 SF3970
Beräkningar i algebraisk geometri 7,5 SF3708
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvation 7,5 SF3581
Beräkningstalteori 7,5 SF3741
Cliffordalgebra, geometrisk algebra och tillämpningar 7,5 SF3608
Cohen-macaulayringar 7,5 SF3602
Coxetergrupper 7,5 SF3701
Differentialgeometri 7,5 SF3674
Dolda Markov-kedjor 7,5 SF3952
Dynamik av strängar och membran 7,5 SF3732
Elliptiska partiella differentialekvationer och harmonisk funktionsteori 7,5 SF3619
Étalkohomologi 7,5 SF3607
Felkorrigerande koder 7,5 SF3704
Finita elementmetoden 7,5 SF3561
Finita elementmetoden för heterogen data 7,5 SF3568
Fourieranalys I 7,5 SF3627
Funktionell programmering 7,5 SF3583
Förkonditionering för linjära ekvationssystem 7,5 SF3584
Grafteori 7,5 SF3700
Heltalsprogrammering - praktiska algoritmer 7,5 SF3843
Hinderproblem i matematisk fysik och industri 7,5 SF3731
Homogenisering, oscillering i PDE och FBP 7,5 SF3620
Icke - linjära vågekvationer 15,0 SF3672
Integrabla system 7,5 SF3730
Inversa problem 7,5 SF3582
Karakteristiska klasser 7,5 SF3709
Kausal inferens i statistik 7,5 SF3962
Klassisk analys och dess tillämpning i matematik 7,5 SF3631
Klassisk kombinatorik 7,5 SF3715
Klassiska artiklar i tillämpad matematik 7,5 SF3950
Kohomologi inom dynamiska system 7,5 SF3675
Kombinatorisk optimering 7,5 SF3846
Kommutativ algebra 2 7,5 SF3603
Konstruktioner inom dynamiska system 7,5 SF3629
Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 SF3847
Konvexitet och optimering i linjära rum 7,5 SF3810
Liealgebror 7,5 SF3604
Markovkedjor och Markovprocesser 7,5 SF3953
Matematikprojekt i skolan 7,5 SF3569
Matematisk analys för doktorander 7,5 SF3626
Matematisk systemteori 7,5 SF3832
Matematiska och numeriska metoder från mikro- till makro-skalor 7,5 SF3564
Matroidteori 7,5 SF3706
Metoder i elliptiska och paraboliska PDE 7,5 SF3623
Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 SF3567
Numerisk ickelinjär programmering 7,5 SF3840
Numerisk linjär algebra 7,5 SF3580
Numerisk linjärprogrammering 7,5 SF3850
Numeriska metoder för ODEs och DAEs 7,5 SF3566
Numeriska metoder för partiella differentialekvationer 7,5 SF3562
Olinjära system, analys och styrning 7,5 SF3862
Operader i algebraisk topologi 7,5 SF3609
Optimal kontroll och filtrering 5,0 SF3951
Optimal stokastisk kontroll och bakåt stokastiska differentialekvationer 7,5 SF3971
Optimal styrning för ordinära, partiella och stokastiska differentialekvationer 7,5 SF3563
Optimal styrteori 7,5 SF3852
Partiella differentialekvationer 7,5 SF3625
Polytopteori 7,5 SF3705
Probabilistiska grafiska modeller inom multivariat statistisk inferens 7,5 SF3963
Programkonstruktion i C++ för tekniskt-vetenskapliga beräkningar 7,5 SF3565
Projekt inom industriell och tillämpad matematik 5,0 SF3890
Reell och komplex analys 15,0 SF3714
Riemann-Hilbert metoder i asymptotisk analys 7,5 SF3707
Sannolikhetsteori 7,5 SF3940
Semi-riemannsk geometri 1 7,5 SF3670
Semi-riemannsk geometri 2 7,5 SF3671
Slumpmatriser 7,5 SF3624
Statistisk inferens 15,0 SF3961
Stokastisk analys 7,5 SF3713
Teman inom tillämpad algebraisk geometri 7,5 SF3632
Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 SF3822
Tillämpad linjär optimering 7,5 SF3812
Topics in Control and Systems Theory 3,0 SF3851
Topologisk kombinatorik 7,5 SF3703
Valda ämnen i matematisk statistik 7,5 SF3946
Valda ämnen i numerisk analys 7,5 SF3560
Valda ämnen i optimering 7,5 SF3827
Valda ämnen i optimeringslära och systemteori 3,0 SF3809
Viskositetslösningar för icke-linjära partiella differentialekvationer 15,0 SF3628