Kurser, SCI/Matematik

Kursnamn Omfattning Kurskod
Algebraisk geometri II 7,5 hp FSF3605
Algebraisk geometri III 7,5 hp FSF3606
Algebraisk kombinatorik 7,5 hp FSF3702
Algebraisk och enumerativ kombinatorik 7,5 hp FSF3711
Algebraisk statistik 7,5 hp FSF3960
Algebraisk topologi 7,5 hp FSF3630
Algebraiska rum 7,5 hp FSF3600
Algebraiska stackar 7,5 hp FSF3611
Analys i flera komplexa variabler 9,0 hp FSF3610
Approximationsteori 7,5 hp FSF3572
Avancerad sannolikhetsteori 7,5 hp FSF3945
Avancerade ämnen i differentierbarhet och integrerbarhet 7,5 hp FSF3710
Bayesianska nätverk 7,5 hp FSF3970
Bayesianska nätverk och kausal inferens 7,5 hp FSF3964
Beräkningar i algebraisk geometri 7,5 hp FSF3708
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvation 7,5 hp FSF3581
Beräkningstalteori 7,5 hp FSF3741
Cliffordalgebra, geometrisk algebra och tillämpningar 7,5 hp FSF3608
Cohen-macaulayringar 7,5 hp FSF3602
Coxetergrupper 7,5 hp FSF3701
Differentialgeometri 7,5 hp FSF3674
Dolda Markov-kedjor 7,5 hp FSF3952
Dynamik av strängar och membran 7,5 hp FSF3732
Elliptiska partiella differentialekvationer och harmonisk funktionsteori 7,5 hp FSF3619
Étalkohomologi 7,5 hp FSF3607
Felkorrigerande koder 7,5 hp FSF3704
Finita elementmetoden 7,5 hp FSF3561
Finita elementmetoden för heterogen data 7,5 hp FSF3568
Fourieranalys I 7,5 hp FSF3627
Funktionell programmering 7,5 hp FSF3583
Förkonditionering för linjära ekvationssystem 7,5 hp FSF3584
Grafteori 7,5 hp FSF3700
Heltalsprogrammering - praktiska algoritmer 7,5 hp FSF3843
Hinderproblem i matematisk fysik och industri 7,5 hp FSF3731
Homogenisering, oscillering i PDE och FBP 7,5 hp FSF3620
Icke - linjära vågekvationer 15,0 hp FSF3672
Integrabla system 7,5 hp FSF3730
Inversa problem 7,5 hp FSF3582
Karakteristiska klasser 7,5 hp FSF3709
Kausal inferens i statistik 7,5 hp FSF3962
Klassisk analys och dess tillämpning i matematik 7,5 hp FSF3631
Klassisk kombinatorik 7,5 hp FSF3715
Klassiska artiklar i tillämpad matematik 7,5 hp FSF3950
Kohomologi inom dynamiska system 7,5 hp FSF3675
Kombinatorisk optimering 7,5 hp FSF3846
Kommutativ algebra 2 7,5 hp FSF3603
Konstruktioner inom dynamiska system 7,5 hp FSF3629
Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 hp FSF3847
Konvexitet och optimering i linjära rum 7,5 hp FSF3810
Liealgebror 7,5 hp FSF3604
Markovkedjor och Markovprocesser 7,5 hp FSF3953
Matematikprojekt i skolan 7,5 hp FSF3569
Matematisk analys för doktorander 7,5 hp FSF3626
Matematisk systemteori 7,5 hp FSF3832
Matematiska och numeriska metoder från mikro- till makro-skalor 7,5 hp FSF3564
Matroidteori 7,5 hp FSF3706
Metoder i elliptiska och paraboliska PDE 7,5 hp FSF3623
Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp FSF3567
Numerisk ickelinjär programmering 7,5 hp FSF3840
Numerisk linjär algebra 7,5 hp FSF3580
Numerisk linjärprogrammering 7,5 hp FSF3850
Numeriska metoder för ODEs och DAEs 7,5 hp FSF3566
Numeriska metoder för partiella differentialekvationer 7,5 hp FSF3562
Numeriska metoder för randintegralekvationer 7,5 hp FSF3570
Olinjära system, analys och styrning 7,5 hp FSF3862
Operader i algebraisk topologi 7,5 hp FSF3609
Optimal kontroll och filtrering 5,0 hp FSF3951
Optimal stokastisk kontroll och bakåt stokastiska differentialekvationer 7,5 hp FSF3971
Optimal styrning för ordinära, partiella och stokastiska differentialekvationer 7,5 hp FSF3563
Optimal styrteori 7,5 hp FSF3852
Partiella differentialekvationer 7,5 hp FSF3625
Polytopteori 7,5 hp FSF3705
Probabilistiska grafiska modeller inom multivariat statistisk inferens 7,5 hp FSF3963
Programkonstruktion i C++ för tekniskt-vetenskapliga beräkningar 7,5 hp FSF3565
Projekt inom industriell och tillämpad matematik 5,0 hp FSF3890
Reell och komplex analys 15,0 hp FSF3714
Riemann-Hilbert metoder i asymptotisk analys 7,5 hp FSF3707
Sannolikhetsteori 7,5 hp FSF3940
Semi-riemannsk geometri 1 7,5 hp FSF3670
Semi-riemannsk geometri 2 7,5 hp FSF3671
Slumpmatriser 7,5 hp FSF3624
Statistisk inferens 15,0 hp FSF3961
Stokastisk analys 7,5 hp FSF3713
Teman inom tillämpad algebraisk geometri 7,5 hp FSF3632
Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp FSF3822
Tillämpad linjär optimering 7,5 hp FSF3812
Topics in Control and Systems Theory 3,0 hp FSF3851
Topologisk kombinatorik 7,5 hp FSF3703
Valda ämnen i matematisk statistik 7,5 hp FSF3946
Valda ämnen i numerisk analys 7,5 hp FSF3560
Valda ämnen i numerisk analys II 4,5 hp FSF3571
Valda ämnen i optimering 7,5 hp FSF3827
Valda ämnen i optimeringslära och systemteori 3,0 hp FSF3809
Valda ämnen i Optimeringslära och Systemteori 7,5 hp FSF3828
Viskositetslösningar för icke-linjära partiella differentialekvationer 15,0 hp FSF3628