Skip to main content

Jämför utbildningsprogram
Jämfor fler utbildningar
Jämfor fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp

Byt
Matematik

• Matematik för ingenjörer
• Tillämpad statistik, grundkurs

Fysik

• Ellära och styrteknik
• Hållfasthetslära, allmän kurs
• Mekanik, allmän kurs

Programmering

• Grundläggande programmering, grundkurs

Maskinteknik

• Automatiseringsteknik
• CAD
• Energiteknik inom industriell produktion
• Maskinkomponenter
• Material och produktion, grundkurs

Industriellt produktionsunderhåll

• Industriell underhållsteknik och driftsäkerhet för hållbar produktion
• Introduktion till industriell teknik och produktionsunderhåll
• Kvalitetsteknik och förbättringsarbete
• Management
• Miljöteknik och hållbar produktion
• Produktionsekonomi för hållbarhet
• Underhållsteknik, fortsättningskurs

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Södertälje

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser
Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 10%
Fysik 11%
Programmering 4%
Maskinteknik 17%
Industriellt produktionsunderhåll 25%
Valbar kurs eller inriktning 25%
Projekt/Examensarbete 8%

Jämför med ett annat program

Open program selection