Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar

Jämför fler utbildningarJämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp

Byt
Matematik

• Matematik för ingenjörer
• Tillämpad statistik, grundkurs

Fysik

• Ellära och styrteknik
• Hållfasthetslära, allmän kurs
• Mekanik, allmän kurs

Programmering

• Programmering och numeriska verktyg
• Programmering inom Industriellt underhåll och driftsäkerhet

Maskinteknik

• Automatiseringsteknik
• CAD inom Industriellt underhåll och driftsäkerhet
• Energiteknik inom industriell produktion
• Maskinkomponenter

Industriellt produktionsunderhåll

• Industriell underhållsteknik och driftsäkerhet för hållbar produktion
• Kvalitetsteknik och förbättringsarbete
• Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap
• Produktionsekonomi för hållbarhet
• Underhållsteknik, fortsättningskurs
• Industriell teknik och produktion
• Industriellt underhåll och driftsäkerhet
• Driftsäkerhet och tillförlitlighet i den uppkopplade fabriken
• Intelligenta underhålls- och informationssystem
• Professionell kommunikation

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Industriell projektledning och projektstyrning
• Projektkurs: underhåll och drift för hållbar produktion
• Examensarbete

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Södertälje

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 10%
Fysik 11%
Programmering 4%
Maskinteknik 17%
Industriellt produktionsunderhåll 25%
Valbar kurs eller inriktning 25%
Projekt/Examensarbete 8%

Jämför med en annan utbildning

Open program selection