Komplexa relationer mellan affärsänglar och entreprenörer

Privata investerare som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande företag, så kallade affärsänglar, påverkar innovationsklimat och arbetstillfällen och är därför viktiga för den ekonomiska utvecklingen. Andreas Fili har studerat vilka strategier dessa investerare använder för att försöka styra sina entreprenörer.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har länge varit intresserad av organisationsteori och marknadsföring, dvs de delar av företagsekonomi som baseras på psykologi, socialpsykologi, samt sociologi. Jag kom i kontakt med investerare i början av mitt doktorandprojekt och såg ganska snart att även ämnen som finansiering och investering - som ofta modelleras matematiskt - till stor del är baserade på antaganden om människor och mänskliga relationer, men att man inte pratade om det i de termer jag var van vid. 

Vad handlar avhandlingen om?

Den handlar ytterst om hur vi ska kunna stärka vår gemensamma långsiktiga ekonomiska konkurrenskraft. Det finns en särskild kategori investerare - så kallade affärsänglar - som vågar investera i väldigt unga innovativa företag. De spelar en väldigt viktig roll för hur ekonomin som helhet utvecklas i termer av innovation och hållbara arbetstillfällen. Jag har studerat dessa investerares relationer till de företag de investerat i, med ett fokus på vilka styrningsstrategier de använder sig av för att hålla ordning på sina ofta envisa entreprenörer.
 
Vilka är de viktigaste resultaten?
Att relationen mellan affärsängeln och entreprenören så tydligt är förankrad i roller; roller som förändras över tiden och styr vilka strategier affärsängeln använder för att styra och kontrollera verksamheten.

Var det något som överraskade dig?
Det stora personliga förtroende som verkar växa fram i många av relationerna. Trots att relationen från början är affärsmässig så övergår den förvånansvärt ofta i något mycket mer personligt. Det är ingen nyhet att affärsänglar har delvis ickepekuniära motiv (som status eller till och med altruism), men min avhandling pekar på hur dessa motiv via rollerna får stora konsekvenser för styrningsstrategierna som används i fredstid och vid konflikt mellan affärsängeln och entreprenören.

Vem har nytta av dina resultat?

Jag hoppas på att många affärsänglar läser och sedan gräver vidare i den forskningsbaserade kunskap som existerar kring relationer, styrning, ledarskap, mentorskap och så vidare. Då får de egna verktyg att förhoppningsvis skapa relationer där färre misstag görs - vilket skulle kunna leda till flera lyckade framgångsföretag och åtminstone till färre onödiga missförstånd. Jag tror att entreprenörer kan få en bättre bild av vad en investerare gör.

Vad ska du göra efter disputationen?

Jag är sedan i somras programansvarig för våra två kandidatprogram Fastighet och finans  och Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling och undervisar dessutom 100% sedan länge. Jag stortrivs på KTH! Jag har precis fått reda på att det finns ett vinsällskap på skolan med vinprovningar några gånger per år och har anmält mig. Dessutom skriver jag nu på några saker som blivit liggande under avhandlingsarbetet och ska anordna en träff för affärsänglar och diskutera avhandlingsresultaten och höra om deras tankar kring mina idéer om nästa steg i min forskning. 

Andreas disputerade med avhandlingen "Noncontractual Governance Strategies of Business Angels in the Post-Investment Venture Relationship"

Till sidans topp