Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

SAMVERKAN

Arkitekturstudenters projekt blir utställning

Stockholms läns museum öppnar en ny utställning 19 januari i samarbete med KTH Arkitekturskolan med studentprojekt som visar hur Stockholm kan växa hållbart, inkluderande och rättvist. Erik Wingquist hoppas att utställningens besökare ska inspireras att delta i diskussionen om morgondagens Stockholm.

NYHETER

Samhällsbyggandets komplexitet och konflikter

Uppdragskursen Komplexitet och konflikter i stadens byggande har tillkommit på ett initiativ från Stockholms Byggnadsförening som har identifierat ett stort behov av kompetensutveckling inom sektorn.

Den 20 januari startar kursen som ska ge deltagarna både nya sätt att arbeta, möjlighet att dela erfarenheter med andra yrkesverksamma och en chans att ta del av den pågående forskningen.

Nu ska konflikterna i stadens byggande lösas

New doctor

Low-temperature heating systems for sustainable retrofitting

How can we promote the development of our future buildings to be more sustainable and energy efficient without compromising thermal comfort and indoor air quality?

Qian Wang has investigated the technical solutions of sustainable retrofitting

Doktorsintervju

Hur påverkar miljöbedömningsmetoder arkitekter och arkitektur?

Marita Wallhagen har forskat kring miljöbedömningsmetoders relation och påverkan på miljön, arkitektur och arkitekter. Hennes avhandling visar bl.a. hur en miljöbedömningsmetods innehåll, struktur och definition av hållbar arkitektur påverkar utformningen av både arkitekturen och dess miljöpåverkan.

Miljöbedömningsmetoders påverkan på miljön, arkitektur och arkitekter

FORSKNING

Strid mellan olika träningsideologier

Med fokus på svensk längdskidåkning har forskare vid KTH studerat hur konditionsträningen blivit allt mer vetenskaplig.

FORSKNING

Sverige står inför utmaningen att fördubbla antalet bostäder till år 2025

Denna utmaning ska bland annat hanteras genom forskningsprojektet Decode under ledning av Björn Hellström, adjungerad professor samt docent vid KTH Arkitekturskolan. ”Decode - Community Design for Conflicting Desires” har precis beviljats 17,5 miljoner kronor från Vinnova.

Snabblänkar inom skolan

Till ABE intranät

Kalender

Till sidans topp