Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

NYHETER

Väder har stor effekt på transportsystemen

Det är ännu ovisst i exakt vilken utsträckning väderleken orsakar förändringar av våra resvanor, men att klimat och väder påverkar oss står helt klart, menar forskare på KTH.

Konferens

Kan man förebygga brott i shoppingcentra?

Utvecklingen av shoppingcentra där man inte bara kan handla utan också äta, sporta, gå på bio och parkera bilen har gjort att shoppingmiljöer är mer brottsutsatta. Välkommen till en internationell konferens som tar upp krafterna kring typiska brott som begås i shoppingcentra och annan handel.

Retail crime: International evidence and prevention, 15th September 2016

Första professorn i fastighetsförvaltning

Anna Kadefors ska öka intresset för hur våra hus tas om hand. Möt Sveriges första professor i fastighetsförvaltning, som nyligen tillträtt sin tjänst på ABE-skolan vid KTH.

Första professorn i fastighetsförvaltning

New Doctor

How do weather affect transport planning?

The weather will play an increasing role in the way we travel, says Chengxi Liu.

How do weather affect transport planning?

Den ekologiska skolmatsalen

KTH-ingenjörerna Catharina Arehög och Elin Pramlid har projekterat bygget av en ekologisk skolmatsal i en SOS barnby i Zanzibar.

Den ekologiska skolmatsalen

"Supermiljövänner"

Supermiljöbloggen lyfter fram forskarna Josefin Wangel, Karin Bradley och Misse Wester som viktiga personer i miljösverige.

Supermiljöbloggen
 

Tongivande i hållbarhetssverige

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys och vicerektor för hållbar utveckling avancerar på listan "Miljömäktigast i Sverige".

101 mäktigaste i Hållbarhetssverige

Nyheter

  • Inga aktuella nyheter just nu.

Snabblänkar inom skolan

Till ABE intranät

Personer. Priser

Johan Gärdebo utnämns till 2016 års Frankestipendiat!

Johan får priset med hänvisning till hans "arbete för aktiv studentmedverkan samt mottagande av internationella studenter, inklusive nyanlända flyktingar". Stipendiet, även kallat priset, går till en student eller doktorand som arbetat aktivt för att utveckla studiemiljön vid sitt universitet.

Sverker Sörlin får Ida Bäckmans stipendium

Stipendiet syftar till att "främja framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda".

Regeringen har utsett Karin Bradley att utreda delningsekonomi och se över olika användares roller och rättsliga ställning.
Karin Bradley utreder delningsekonomi

Amy Rader Olsson är utsedd av regeringen att delta i Energiutvecklingsnämnden vid Statens energimyndighet.

Energiutvecklingsnämnden
 

Till sidans topp