Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan

Tham och Videgård Arkitekter har ritat nya Arkitekturskolan. Läs intervjun!

KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan

Workshop

Finance, harm and white collar crime

Fraud and other financial crimes cause economic damage up to 20 times greater than that of traditional crimes in the Western world. Who are responsible for these actions?

Welcome to an international workshop on finance, harm and white collar crime

Karim Jebari om Human Enhancement

Karim Jebari pratar om Human Enhancement (mänsklig förstärkning) i Crosstalks, den akademiska talkshow som KTH och Stockholms universitet sänder tillsammans torsdag den 20 augusti.

The dilemma of human enhancement
 

Doktorsintervju

Vad påverkar bankkunders sparande?

Spelar kundens förtroende för bankrådgivaren någon roll för sparbeteendet? Vilka skillnader finns mellan män och kvinnor? Detta undersöker Cecilia Hermansson i sin doktorsavhandling.

Med djupare insikt om människors sparbeteende

Dela är det nya äga

De senaste åren har intresset ökat för att dela på saker. Att ha tillgång till varor eller tjänster snarare än att köpa och äga enskilt kallas kollaborativ konsumtion.  I dokumentärfilmen Dela är det nya äga får vi träffa människor som på olika sätt delar på saker och utrymmen i tre olika städer: Malmö, Barcelona och London.

Se filmen - Dela är det nya äga

Ny rapport

Digitalisering och hållbar konsumtion

Kan digitala tjänster bidra till omställningen till ett resurseffektivt samhälle och minskad miljöpåverkan? I så fall hur?  På uppdrag av Naturvårdsverket har tre forskare tagit fram en rapport i ämnet.I rapporten pekar forskarna ut fyra sätt att minska miljöbelastning och resursåtgång med hjälp av IT.

Ny CESC-rapport om digitalisering och hållbar konsumtion

Tar plats i forskningsberedningen

Regeringen har utsett en forskningsberedning som ska förbereda kommande forskningsproposition. Sverker Sörlin och Mats Benner, båda vid Avdelningen för historiska studier ingår i beredningen.

Regeringen utser forskningsberedning

Aktuell forskning

Hur kan kommuner främja sitt lokala näringsliv?

Vilken roll spelar politiska initiativ och socialt kapital för nyföretagande, företags tillväxt och överlevnad?  Hans Westlund leder ett forskningsprojekt som ska ta reda på vilka åtgärder och faktorer som spelar störst roll för att utveckla företagande i olika typer av kommuner.

Hur främjar man entreprenörskap i kommuner?

Till ABE intranät

Snabblänkar inom skolan

Amy Rader Olsson leder taxi-utredning

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska granska branschens regleringar för att skapa ordning i den röriga taxinäringen. Amy Rader Olsson är forskare i Urbana och regionala studier.

Taxiutredning ska granska Uber

Samhällsbyggnadsdagarna 2015

KTH är partner och skolan deltar med flera föreläsare under Samhällsbyggnadsdagarna som äger rum 14-15 oktober.
Anmälan är öppen

New blog on Sustainable Built Environment

Read the new blog for the KTH Centre for a Sustainable Built Environment. The blog will profile innovative research fields emerging at the university that have the potential to provide radically new approaches to the built environment. It  provides bite-sized updates on new research frontiers on a regular basis with video and interviews.

Centre for a Sustaianable Built Environment blog

"Skeva slutsatser från ett särintresse"

Roland Andersson, Svante Mandell och Mats Wilhelmsson replikerar på Hyresgästföreningens inlägg som bland annat argumenterar för ett bevarande av hyresregleringen.

DN Debatt 20150519

Invald i Svenska Projektakademien

Tina Karrbom Gustavsson, universitetslektor vid Institutionen för fastigheter och byggande har valts in i Svenska Projektakademien.

Socioekologisk stadsutveckling

Ny bok som handlar om hur miljömässiga och sociala åtgärder hänger ihop och påverkar varandra. Författare är Moa Tunström, Ulrika Gunnarsson-Östling och Karin Bradley.

Sociologisk stadsutveckling

Uppdrag i Gentekniknämnden

Sven-Ove Hansson, professor i filosofi, är utsedd till ersättare i Gentekniknämnden.
Gentekniknämnden

Till sidans topp