Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle. Hur ska städer, byggnader och infrastruktur  utformas och byggas för att ge en bra livsmiljö? Hur ska institutioner och regelsystem utvecklas för att ge  goda förutsättningar för näringslivet?

Forskning

Så bra blev Hammarby Sjöstad ur miljösynpunkt

 Sofie Pandis Iveroth har utvärderat Hammarby Sjöstad i relation till miljömålen som sattes för den nya stadsdelen.

Så bra blev Hammarby Sjöstad

Rural crime and community safety - an international workshop

The workshop “Rural crime and community safety” is going to be composed of contributions from Sweden, United States, Brazil, United Kingdom and Australia and is open to the public, free of charge but registration is mandatory by 13th September.
18th September, 9.00 - 17.00.
 

Programme

Genusstrukturer styr stadsmiljöer

Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Det visar en avhandling av Christian Dymén.

Män styr städers utformning

Prisbelönt studentarbete

Tobias Gasch, doktorand i byggvetenskap, betongbyggnad, har tilldelats ”Best Performance Award” för sin presentation “Concrete Support Structure for Hydroelectric Generators Subjected to Rotor Dynamic Loads”. Utmärkelsen delades ut vid The 82nd Annual Meeting of International Commission on Large Dams (ICOLD), 2-6 juni 2014, Bali – Indonesia.

Lösa bostadskrisen

Bokriskommittén, med bland andra Björn Hasselgren och Hans Lind, har lagt fram förslag med inriktning på nya bostäder, fler jobb, ökad tillväxt och kortare bostadsköer.

Så kan bostadskrisen lösas - SvD 12 juni

Öresundssamarbete utvärderat

Institutionen för samhällsplanering och miljö har utvärderat samarbetet kring Öresund sedan Öresundsbrons tillkomst. En slutsats är att samarbetet varit lyckosam men behöver mer vardagsnära inriktning. Göran Cars, Björn Hasselgren, Malin Hansen och Maia Rostvik har arbetat med utvärderingen.

Öresundssamarbetet utvärderat

8 miljoner till forskning om stadsutveckling

KTH har tilldelats 8 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet ”Södertörnsmodellen – stadsutveckling i världsklass”. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område "Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer".

Projektets koordinator är Professor Berit Balfors från Institutionen hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

Beviljat belopp från Vinnova är 8 000 000 kr. Totalbudget är ca 16 000 000 kr.

Ny rapport

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Varför byggs det så få bostäder och så lite infrastruktur i Sverige? Och hur kan en ökning av byggandet bli möjlig? Svar ges i en ny forskningsrapport professorerna Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind.

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Kalender

Snabblänkar inom skolan

Mattias Höjer om hållbara och smarta städer

 
Lyssna på Energimyndighetens podradio där Mattis Höjer, institutionen för samhällsplanering och miljö samtalar med  Bengt Wånggren (VD, Sweden Green Building Council) på temat hållbara och smarta städer.

Energimyndighetens Podradio: Avsnitt 2 - Om Samhällsutveckling, Hållbara och Smarta Städer

Erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer

Maria Håkansson har skrivit rapporten Att verka tillsammans - erfarenheter från gestalning av offentliga miljöer. Här kan du ladda ner den.

Doktorsintervju

Relation mellan byggd miljö och segregation

Ann Legeby har disputerat med en avhandling som undersöker hur den fysiska miljön påverkar segregation och andra sociala dimensioner.

Läs doktorsintervju

Doktorsintervju

Ny avhandling om brandmotstånd i betong

Robert Jansson disputerade den 20 september med avhandlingen "Fire Spalling of Concrete - Theoretical and Experimental Studies".

Läs doktorsintervju