Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle. Hur ska städer, byggnader och infrastruktur  utformas och byggas för att ge en bra livsmiljö? Hur ska institutioner och regelsystem utvecklas för att ge  goda förutsättningar för näringslivet?

Att förstå varandras kompetenser

Vad krävs för att olika yrkesgrupper ska kunna samarbeta kring offentliga miljöer? Hur ser man till att disciplinära gränser inte hindrar samverkan mellan specialister? Maria Håkansson har skrivit en rapport om möjligheter och hinder som kan uppstå när arkitekter, arkeologer, konstnärer och stadsplanerare ska arbeta tillsammans.

Läs artikel, ladda ner rapporten


 

Skog som bioenergikälla - hedersomnämnt arbete

Xi Pang, doktorand på Avdelningen för mark- och vattenteknik, har tilldelats hedersomnämnande i anslutning till Peccei and Mikhalevich Awards. Xi Pang deltar i ett projekt om att använda skog som bioenergikälla ur ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga utan att störa landskapets andra funktioner. Skogar ger oss material att bygga hus av, de är rekreationsområden och hem för vilda djur. Målet med projektet är att utveckla metoder för att bättre kunna analysera skogens avkastning och synergier.

Xi Pangs arbete har titeln "Trade-offs and synergies among ecosystem services and biodiversity under different forest management scenarios - Case study of a forest landscape in Southers Sweden".

Honorable mentions

Om projektet

Filmfestival

Tales from Planet Earth

Tales from Planet Earth is an environmentally-themed Film Festival which combines public outreach, film-making and research. Using film screenings as a focus for discussion and workshops, we want to raise issues concerning the role of narrative in science communication, film as a means of both spreading and creating knowledge, and the intersections between research, film making, policy making, and activism.

The festival is organized around the themes of Waste, Energy, the Circumpolar North and Environmental justice, and the film screenings in the evenings will be introduced and/or commented by film makers and reserachers.
 

Ny bok

Kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

 I Det förflutna i framtidens stad lägger en grupp forskare, bland andra Karin Bradley, Krister Olsson och Maria Håkansson, olika tidsperspektiv på relationen mellan kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Redaktörer är Krister Olsson och Daniel Nilsson.

Genom att blicka både framåt och bakåt i tiden vill författarna lyfta fram hur utvecklingstrender och kulturarvet inverkar på hållbar stadsutveckling.

Att bygga och bo grönt

Kostar det mer att bygga energisnålt och miljövänligt? Kan det i så fall ändå löna sig, och hur är det att bo i så kallade gröna byggnader? Agnieszka Zalejska-Jonsson har skrivit en avhandling om gröna bostäder.

Läs doktorsintervju

Kan man minska fosforhalterna i Östersjön?

Övergödningen av Östersjön  beror på utsläpp av näringsämnen, bland annat fosfor. Professor Gunno Renman har undersökt om reaktiva sorbent kan minska forforhalten.

Bosse Olofsson Årets lärare

För andra gången har Bosse Olofsson valt till årets lärare på KTH. Bosse är professor i geologi  vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

Geologiprofessorn som går sin egen väg

Ny rapport

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Varför byggs det så få bostäder och så lite infrastruktur i Sverige? Och hur kan en ökning av byggandet bli möjlig? Svar ges i en ny forskningsrapport professorerna Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind.

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Bästa examensarbete inom betong

Victor Johansson och Maja Björnberg, samhällsbyggnadsprogrammet, har utsetts till vinnare av Bästa examensarbete inom betongområdet 2013.

Namnet på examensarbetet är "Numeriska simuleringar av betongkonstruktioner med minimiarmering för sprickbreddsbegränsning".

Betongföreningen "2013 års vinnare av Bästa examensarbete inom betongområdet"

Stellan Lundström - Årets samhällsbyggare

 Skolchef Stellan Lundström har utsetts till Årets samhällsbyggare.

Läs motivering hos Samhällsbyggarna

Kalender

Snabblänkar inom skolan

Mattias Höjer om hållbara och smarta städer

 
Lyssna på Energimyndighetens podradio där Mattis Höjer, institutionen för samhällsplanering och miljö samtalar med  Bengt Wånggren (VD, Sweden Green Building Council) på temat hållbara och smarta städer.

Energimyndighetens Podradio: Avsnitt 2 - Om Samhällsutveckling, Hållbara och Smarta Städer

Erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer

Maria Håkansson har skrivit rapporten Att verka tillsammans - erfarenheter från gestalning av offentliga miljöer. Här kan du ladda ner den.

Doktorsintervju

Relation mellan byggd miljö och segregation

Ann Legeby har disputerat med en avhandling som undersöker hur den fysiska miljön påverkar segregation och andra sociala dimensioner.

Läs doktorsintervju

Doktorsintervju

Ny avhandling om brandmotstånd i betong

Robert Jansson disputerade den 20 september med avhandlingen "Fire Spalling of Concrete - Theoretical and Experimental Studies".

Läs doktorsintervju