Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle. Hur ska städer, byggnader och infrastruktur  utformas och byggas för att ge en bra livsmiljö? Hur ska institutioner och regelsystem utvecklas för att ge  goda förutsättningar för näringslivet?

Stipendier för bästa examensarbete

Markus Daniels och Katarina Lovén som läser masterprogrammet  Hus- och anläggningsteknik har vunnit Byggopus som är tidningen Byggindustrins tävling för bästa examensarbete. Resultaten i deras examensarbete kan tillämpas vid arbete med grundläggningar i stadsmiljöer.

Välgjorda examensarbeten belönas med stipendier

Öppet seminarium

Strategier och stadsbyggnad för äldrevänliga städer

Ett halvdagsseminarium som också är det officiella startskottet för FoU-plattformen Stockholm Senior City. KTH och Stockholms stad samarbetar för att stötta transdisciplinär forskning och utveckling inom stadsbyggnad och stadsplanering med fokus på äldres livsvillkor i staden.

Seminariet innehåller erfarenheter från Dublin och Atlanta där man jobbat med  stadsbyggnadsåtgärder utifrån ett äldreperspektiv.

Aktuell forskning

Hur kan kommuner främja sitt lokala näringsliv?

Vilken roll spelar politiska initiativ och socialt kapital för nyföretagande, företags tillväxt och överlevnad?  Hans Westlund leder ett forskningsprojekt som ska ta reda på vilka åtgärder och faktorer som spelar störst roll för att utveckla företagande i olika typer av kommuner.

Hur främjar man entreprenörskap i kommuner?

Doktorsintervju

Komplexa relationer mellan affärsänglar och entreprenörer

Så kallade affärsänglar påverkar innovationsklimat och arbetstillfällen och är därför viktiga för den ekonomiska utvecklingen. Ökad kunskap om styrning, relationer och ledarskap hos den här typen av investerare skulle kunna leda till fler framgångsrika företag. Andreas Fili har studerat vilka strategier affärsänglar använder för att försöka styra sina entreprenörer.

Komplexa relationer mellan affärsänglar och entreprenörer

Bråttom att tackla utmaningarna i Stockholmsregionen

Ny rapport om Stockholmsregionens utmaningar går igenom hur bostads- och infrastrukturplanering går till och varför det inte fungerar. Vilka är de nya stockholmarna? Byggs bostäder enligt deras behov? Ett moderniserat samhällsbyggande skulle ge bättre förutsättningar att hantera framtidens utmaningar.  Björn Hasselgren är en av författarna.

Studera Arktis i sommar

Sök till kursen Miljö och samhälle i ett föränderligt Arktis. Tillsammans med studenter från University of Illinois och Stockholms univeritet kan du  läsa kursen som innhåller lektioner och seminarier på KTH campus och fältstudier i Kiruna och Tarfala.

Environment and Society in a Changing Arctic

Snabblänkar inom skolan

Byggherredagen - Hur bygger vi det nya Sverige?

För att Sverige ska vara fortsatt attraktivt och konkurrenskraftigt ställs nya krav på den bebyggda miljön. Göran Cars, professor KTH, ger sin syn på stadsutveckling och delar med sig av sina erfarenheter. Han berättar hur man tidigt i byggprocessen involverar byggherrar och gör dem till en del av både vision och lösning. 19 mars.

Program och anmälan

Uppdrag i Gentekniknämnden

Sven-Ove Hansson, professor i filosofi, är utsedd till ersättare i Gentekniknämnden.
Gentekniknämnden

Till sidans topp