Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Arkitekturskolan vann Kasper Sahlin-priset

Priset delas ut till Sveriges bästa byggnad. Arkitekturskolan är ritad av KTH-alumnerna Tham & Videgård Arkitekter.

Nya Arkitekturskolan får Sveriges främsta arkitekturpris

Towards a Post-Urban World?

Seminar with Professors Edward Glaeser, Fran Tonkiss and Peter Nijkamp. Opening words: Professor Margareta Norell Bergendahl, KTH Vice President. Closing words: Pontus Braunerhjelm.

20 November 2015. Time: 9.30 - 12.15.

Förändringar i landskapet orsakar risk för översvämningar

Anna Åkesson och Anders Wörman vid forskargruppen för Vattendragsteknik har studerat processer i vattendrag. De konstaterar att människors förändringar av landskapet har ökat risken för höga vattenflöden vilket man inte varit medveten om tidigare.

Förändringar i landskapet orsakar risk för översvämningar

Design & byggande i staden

Design och byggande är en ny utbildning för yrkesverksamma med intresse för de aktuella utmaningar och möjligheter som finns i stadsbyggandet. Utbildningen ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper i möten mellan forskning och praktik.

Nu bygger vi staden tillsammans

En ny humanism för en ny värld

Dagens Nyheter samarbetar med Environmental Humanities Laboratory med att presentera  det nya forskningsområdet som ibland kallas "miljöns humaniora" på svenska. Tre artiklar kommer presenteras inför klimattoppmötet i Paris.
En ny humanism för en ny värld

Migrationen kommer att förvandla en varmare planet

Kulturarv i samhällsplaneringen

Ny antologi som rör kompensationsåtgärder vid intrång i kulturmiljöer. Genom att visa på tillämpningar och behov av kompletterande föreskrifter vill man utveckla och tydliggöra samhällsbyggnadsprocessen i relation till kulturarv.  

Antologin är en del av ett forskningsprojekt. Magnus Rönn, forskare vid Arkitekturskolan, är en av redaktörerna.

Beställ eller ladda ner Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer

Doktorsintervju

Metoder för att minska risk för förorenat grundvatten

Emma Engström har undersökt hur man med hjälp av modellering kan förutsäga hur E. coli bakterier transporteras till grundvatten.

Läs doktorsintervju

KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan

Tham och Videgård Arkitekter har ritat nya Arkitekturskolan. Läs intervjun!

KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan

Kalender

Till ABE intranät

Nya böcker om brottslighet och säkerhet

RICS har ackrediterat masterprogrammet Real Estate and Construction Management

Real Estate and Construction Management har fått ackreditering efter en granskning som visar att utbildningen uppfyller de högt ställda krav på akademisk nivå som RICS ställer upp globalt.

Läs pressmeddelande

Snabblänkar inom skolan

Amy Rader Olsson leder taxi-utredning

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska granska branschens regleringar för att skapa ordning i den röriga taxinäringen. Amy Rader Olsson är forskare i Urbana och regionala studier.

Taxiutredning ska granska Uber

New blog on Sustainable Built Environment

Read the new blog for the KTH Centre for a Sustainable Built Environment. The blog will profile innovative research fields emerging at the university that have the potential to provide radically new approaches to the built environment. It  provides bite-sized updates on new research frontiers on a regular basis with video and interviews.

Centre for a Sustaianable Built Environment blog

Till sidans topp