Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle. Hur ska städer, byggnader och infrastruktur  utformas och byggas för att ge en bra livsmiljö? Hur ska institutioner och regelsystem utvecklas för att ge  goda förutsättningar för näringslivet?

Bråttom att tackla utmaningarna i Stockholmsregionen

Ny rapport om Stockholmsregionens utmaningar går igenom hur bostads- och infrastrukturplanering går till och varför det inte fungerar. Vilka är de nya stockholmarna? Byggs bostäder enligt deras behov? Ett moderniserat samhällsbyggande skulle ge bättre förutsättningar att hantera framtidens utmaningar.  Björn Hasselgren är en av författarna.

Studera Arktis i sommar

Sök till kursen Miljö och samhälle i ett föränderligt Arktis. Tillsammans med studenter från University of Illinois och Stockholms univeritet kan du  läsa kursen som innhåller lektioner och seminarier på KTH campus och fältstudier i Kiruna och Tarfala.

Environment and Society in a Changing Arctic

Karin Bradley i Runda bordet, SVT

Karin Bradley, biträdande lektor i stadsplanering medverkar i första delen av Runda bordet. Karin och fyra andra experter samtalar under 1 timme om klimatet. Hur mår vår planet, hur lång tid har vi på oss att göra något?

Se programmet i SVT Play

Storslam för skolans studenter

Alla tre finalbidrag i studenttävlingen "Stora FM-priset"  kommer från KTH och Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad. Vid en stor branchkonferens den 4 december presenteras vinnaren. Finalisterna är Elin Johansson och Hanna Ceder, Jens Kvarnström och Marcus Altengård och Bob Gustafsson.

New book – Emergent Urbanism

The book combines explorations from urban planning, urban theory, human geography, sociology, urban design and architecture. Learn more about the complex processes of urban planning and the field of emergent urbanism.

Edited by Tigran Haas, KTH and Krister Olsson, University of Gothenburg.

Emergent Urbanism

FORSKNING PÅ DJUPET

Är hållbar livsstil ett realistiskt mål?

Om Sverige ska uppnå en hållbar energianvändning ska vi i samhället bland annat bereda oss på att sluta flyga, sluta äta kött och sluta pendla. Det menar miljöprofessor Mattias Höjer, som forskat kring hur livet i framtidens miljövänliga storstad kan komma att se ut.

Forskning

Så bra blev Hammarby Sjöstad ur miljösynpunkt

 Sofie Pandis Iveroth har utvärderat Hammarby Sjöstad i relation till miljömålen som sattes för den nya stadsdelen.

Så bra blev Hammarby Sjöstad

Genusstrukturer styr stadsmiljöer

Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Det visar en avhandling av Christian Dymén.

Män styr städers utformning

Kalender

Snabblänkar inom skolan

Årets kvinna fastighetsbranschen

Tina Karrbom Gustavsson, docent i byggprojektledning, har blivit utsedd till Årets kvinna i fastighetsbranschen.

Erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer

Maria Håkansson har skrivit rapporten Att verka tillsammans - erfarenheter från gestalning av offentliga miljöer. Här kan du ladda ner den.

Doktorsintervju

Relation mellan byggd miljö och segregation

Ann Legeby har disputerat med en avhandling som undersöker hur den fysiska miljön påverkar segregation och andra sociala dimensioner.

Läs doktorsintervju

Doktorsintervju

Ny avhandling om brandmotstånd i betong

Robert Jansson disputerade den 20 september med avhandlingen "Fire Spalling of Concrete - Theoretical and Experimental Studies".

Läs doktorsintervju