Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Doktorsintervju

Vad påverkar bankkunders sparande?

Spelar kundens förtroende för bankrådgivaren någon roll för sparbeteendet? Vilka skillnader finns mellan män och kvinnor? Detta undersöker Cecilia Hermansson i sin doktorsavhandling.

Med djupare insikt om människors sparbeteende

Dela är det nya äga

De senaste åren har intresset ökat för att dela på saker. Att ha tillgång till varor eller tjänster snarare än att köpa och äga enskilt kallas kollaborativ konsumtion.  I dokumentärfilmen Dela är det nya äga får vi träffa människor som på olika sätt delar på saker och utrymmen i tre olika städer: Malmö, Barcelona och London.

Se filmen - Dela är det nya äga

Vinnare av Sigge Thernwalls byggpris

Fyra av skolans forskare fick se sitt arbete uppmärksammat och belönat.
Ulf Håkansson, Adjungerad professor, Vägtekniks lab. Byggvetenskap
Costin Pacoste, Adjungerad professor, Brobyggnad ink. Stålbyggnad, Byggvetenskap
Bo Olofsson, Professor och Berit Balfors, Professor Avd. för Mark och vattenteknik, SEED

Läs pressmeddelande

Ny rapport

Digitalisering och hållbar konsumtion

Kan digitala tjänster bidra till omställningen till ett resurseffektivt samhälle och minskad miljöpåverkan? I så fall hur?  På uppdrag av Naturvårdsverket har tre forskare tagit fram en rapport i ämnet.I rapporten pekar forskarna ut fyra sätt att minska miljöbelastning och resursåtgång med hjälp av IT.

Ny CESC-rapport om digitalisering och hållbar konsumtion

Tar plats i forskningsberedningen

Regeringen har utsett en forskningsberedning som ska förbereda kommande forskningsproposition. Sverker Sörlin och Mats Benner, båda vid Avdelningen för historiska studier ingår i beredningen.

Regeringen utser forskningsberedning

Stipendier för bästa examensarbete

Markus Daniels och Katarina Lovén som läser masterprogrammet  Hus- och anläggningsteknik har vunnit Byggopus som är tidningen Byggindustrins tävling för bästa examensarbete. Resultaten i deras examensarbete kan tillämpas vid arbete med grundläggningar i stadsmiljöer.

Välgjorda examensarbeten belönas med stipendier

Aktuell forskning

Hur kan kommuner främja sitt lokala näringsliv?

Vilken roll spelar politiska initiativ och socialt kapital för nyföretagande, företags tillväxt och överlevnad?  Hans Westlund leder ett forskningsprojekt som ska ta reda på vilka åtgärder och faktorer som spelar störst roll för att utveckla företagande i olika typer av kommuner.

Hur främjar man entreprenörskap i kommuner?

Studera Arktis i sommar

Sök till kursen Miljö och samhälle i ett föränderligt Arktis. Tillsammans med studenter från University of Illinois och Stockholms univeritet kan du  läsa kursen som innhåller lektioner och seminarier på KTH campus och fältstudier i Kiruna och Tarfala.

Environment and Society in a Changing Arctic

Till ABE intranät

Snabblänkar inom skolan

New blog on Sustainable Built Environment

Read the new blog for the KTH Centre for a Sustainable Built Environment. The blog will profile innovative research fields emerging at the university that have the potential to provide radically new approaches to the built environment. It  provides bite-sized updates on new research frontiers on a regular basis with video and interviews.

Centre for a Sustaianable Built Environment blog

"Skeva slutsatser från ett särintresse"

Roland Andersson, Svante Mandell och Mats Wilhelmsson replikerar på Hyresgästföreningens inlägg som bland annat argumenterar för ett bevarande av hyresregleringen.

DN Debatt 20150519

Invald i Svenska Projektakademien

Tina Karrbom Gustavsson, universitetslektor vid Institutionen för fastigheter och byggande har valts in i Svenska Projektakademien.

Socioekologisk stadsutveckling

Ny bok som handlar om hur miljömässiga och sociala åtgärder hänger ihop och påverkar varandra. Författare är Moa Tunström, Ulrika Gunnarsson-Östling och Karin Bradley.

Sociologisk stadsutveckling

Uppdrag i Gentekniknämnden

Sven-Ove Hansson, professor i filosofi, är utsedd till ersättare i Gentekniknämnden.
Gentekniknämnden

Till sidans topp