Våra utbildningar

Våra utbildningsprogram och vår forskning handlar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur skall utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad kan du läsa arkitektprogrammet och en civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad. ABE ger också 10 masterprogram, två kandidatubildningar, en högskoleingenjörsutbildning, två högskoleutbildningar samt utbildning på forskarnivå.

Till sidans topp