Till innehåll på sidan

Sommarkurser

KTH erbjuder flera kurser under sommaren 2024. Kurserna är korta, de flesta helt på distans och ett perfekt sätt att utveckla karriären eller lära dig något nytt. Läs en kurs i ämnen som psykologi, programmering eller lärande.

Silhuetten av en person som står på en brygga i solnedgången

Läs en sommarkurs på KTH

Våra fristående kurser under sommaren är korta, gratis och du läser de flesta online på distans. Kurserna är på grundnivå och passar alla som är intresserade av ämnen som psykologi, språk och lärande.

Sen anmälan för KTH:s sommarkurser 2024

På antagning.se ser du alla kurser som är öppna för sen anmälan. Du behöver inte plugga på KTH sen tidigare för att kunna söka en av våra fristående sommarkurser.

Anmäl dig på antagning.se

Guide: Så söker du en kurs

Se hela KTH:s utbud av fristående kurser

Kurser KTH erbjuder sommaren 2024

Kursbild för Introduktion till programmering och datorkunskap

Introduktion till programmering och datorkunskap 4 hp

Den här distanskursen ger dig en inblick i vad programmering är och hur du kan använda det för enkla beräkningar och annan manipulation av data.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Allt om sömn

Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Allt om sömn 4 hp

Varför sover vi och hur kan vi sova bättre? Sömn är komplext och påverkar många delar av våra liv. I den här kursen lär du dig om sömnens uppbyggnad och funktioner och får verktyg att utveckla strategier för att förbättra din egen sömn.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Lär dig lära med AI 2 hp

Lär dig lära med AI 2 hp

Lär dig om generativ AI, en gren av artificiell intelligens som kan skapa nytt och realistiskt innehåll som text, bilder, videor och ljud. Under kursen får du lära dig att använda generativa AI-verktyg som stora språkmodeller, text-till-bild-system och videogeneratorer för att förbättra ditt lärande och din kreativitet.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Psykologi och kritiskt tänkande

Psykologi och kritiskt tänkande 2 hp

Att kunna tolka och analysera nyhetsflöden, rapporter och forskning är avgörande för att kunna fatta långsiktiga beslut. I den här kursen får du därför lära dig att analysera hur olika kognitiva bias och tankefällor kan påverka bedömningar. Du får även träna på strategier för att komma till rätta med dessa tankefällor så att att du kan fatta bättre beslut.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Nudging och beslutsfattande

Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Nudging och beslutsfattande 4 hp

Gör dina beslut mer välgrundade genom att Iära dig mer om nudging och beslutsfattande. I denna kurs får du lära dig om olika faktorer som påverkar våra beslutsfattande, samt hur du kan använda nudging for att förbättra dina egna och andras beslut. Kursen görs i sammarbete med Beteendelabbet .

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Miljöpsykologi och beteendedesign

Miljöpsykologi och beteendedesign 4 hp

I den här kursen får du lära dig miljöpsykologiska strategier för att främja och underhålla hållbara beteendeförändringar. Lär dig tekniker för att omvandla attityder till handlingar och strategier för att utbilda personer att skapa hållbara beteenden.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Lär dig lära dig matematik

Lär dig lära dig matematik 2 hp

Få tips om hur du bäst lär dig matte! Den här kursen ger dig studiestrategier för matematik. I kursen får du upptäcka hur du kan lära dig matematik baserat på dina egna förutsättningar, och om hjälpmedel som AI. Kursen syftar till att förbereda inför fortsatta studier.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Lär dig lära dig språk

Lär dig lära dig språk 2 hp

I den här kursen får du utforska och diskutera strategier för att effektivt lära dig ett nytt språk, eller fortsätta utvecklas inom ett språk du redan kan.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Lär dig lära online

Lär dig lära online 2 hp

I den här kursen får du lära dig om studiestrategier som förbereder dig för att studera online och förbättrar ditt lärande.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Studieteknik för effektivt lärande

Studieteknik för effektivt lärande 1 hp

Att studera effektivt är avgörande för lyckas med sina studier. Därför fokuserar den här kursen på evidensbaserade studiestrategier och hur du kan tillämpa dessa strategier i praktiken. Kursen går igenom forskning från kognitiv psykologi och lärande. Du får också ta fram en studieplan för att skapa nya studievanor.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Digital Transformation och hållbar utveckling 4 hp

Digital transformation och hållbar utveckling 4 hp

Under den här kursen lär dig om digitaliseringens roll i samhället, om vad hållbar utveckling innebär och hur du kan integrera hållbarhet i digitala projekt. Dessutom får du höra om framtida trender inom digital transformation och hållbarhet.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för EP250V Sommarskola i cybersäkerhet och integritet

Sommarskola i cybersäkerhet och integritet 3,5 hp

Lär dig lösa verkliga säkerhets- och integritetsproblem (S&P) och få teoretiska grunder för säkerhet och integritet. Kursen är baserad på CyberSecurity and Privacy Summer School (CySeP).

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Inledande relativitetsteori

Inledande relativitetsteori 6 hp

Lär dig om Einstens speciella relativitetsteori. Under kursen diskuteras bland annat den klassiska fysikens syn på tid och rum, och specifikt demonstreras hur den klassiska fysikens formulering leder till fel vid hastigheter nära ljushastigheten. Du lär dig också hantera relationen mellan energi och massa, alltså Einsteins berömda formel E=mc².

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Digitala presentationer och video i undervisningen

Digitala presentationer och video i undervisningen 2 hp

Lär dig hur multimedia kan användas för att förbättra studenters lärande. Du får lära dig om hur studenter förstår och bearbetar multimedialt lärandematerial. Kursen riktar sig främst till lärare men även andra yrkesverksamma som kan ha nytta av att lära sig skapa engagerande och effektiva multimedieupplevelser för lärande.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande

Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande 2 hp

I den här kursen får du lära dig om kognitiv psykologi kopplat till pedagogik. Lär dig hur kunskaper om minnet, kognition och motivation kan användas för att utforma undervisningsaktiviteter.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning

Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning 3 hp

I den här kursen får du lära dig om kognitiv psykologi och dess bidrag till matematikundervisningen. Du får lära dig om hur forskning om kognition, metakognition, arbetsminnet och motivation kan användas för att utforma undervisningsaktiviteter i praktiken. Denna kurs riktar sig till alla som är eller planerar att bli lärare, oavsett om det gäller förskoleklass, gymnasiet eller lärarutbildning.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Inledande modern fysik

Inledande modern fysik 9 hp

Lär dig begrepp och lagar som gäller i mikrokosmos för elektroner, atomer och kärnor samt deras växelverkan med elektromagnetisk strålning. Under kursen lär du dig hur dessa lagar kan utnyttjas för tillämpningar inom både teknik och sjukvård.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Miljöfysik

Miljöfysik 9 hp

Lär dig om solinstrålning, jordens kolcykel, fossil-, kärn-, och förnyelsebar energi, växthuseffekten, samt hur människan påverkar miljön. Under kursen får du konceptuell förståelse av relevanta fysikaliska mekanismer.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Tre glada personer cyklandes på en bro

Cykla mera 6 hp

Under kursen lär du dig om planering av cykling i vardagen och på fritiden samt om olika hinder och möjligheter för att förbättra cyklingens villkor. Vi behandlar frågor kopplade till cykelns roll i resande och utformning av den byggda miljön, samt olika samhällsgruppers förutsättningar att välja cykel som resmedel. Under kursen får du träffa representanter från olika sektorer för att ge en inblick i dagens cykelplanering.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Hållbar kunskapsspridning genom OER och Open Science

Hållbar kunskapsspridning genom OER och Open Science 2 hp

Utforska världen av Öppna utbildningsresurser (OER) och Open Science och lär dig att effektivt använda och dela utbildningsmaterial utan att bryta mot upphovsrätten. Du får också lära dig om öppna licenser såsom CC-0 och CC BY-4.0. Kursen är utvecklad i samarbete med nio europeiska universitet inom Unite!-alliansen.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Medicinteknisk utveckling enligt MDR

Medicinteknisk utveckling enligt MDR 4 hp

Lär dig om regelverk inom medicinteknik. I dag är tidiga tester för kliniska data allt viktigare på grund av strängare myndighetskrav och det finns ett behov av att kunna metoder som används för att säkerställa myndighetskrav på medicintekniska produkter. Kursen är för dig som planerar att arbeta eller forska inom vården med möjliga medicinska tillämpningar.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

KTH erbjuder fler kurser över året för dig mitt i arbetslivet

Missa inte vårt stora utbud av fristående kurser för vidareutbildning och kompetensutveckling inom många olika områden såsom programmering, ledarskap och cybersäkerhet. Många av kurserna är korta och ges på distans vilket gör det lättare att studera parallellt med jobbet.

Se alla fristående kurser

Undrar du något?

Har du frågor eller funderingar kring KTH:s kurser, kompetensutveckling eller hur du kan utveckla din karriär är du välkommen att kontakta oss på info@kth.se

Kurser och utbildningar för kompetensutveckling

KTH erbjuder många möjligheter för dig att fördjupa eller bredda din kompetens och utveckla karriären, eller om du hellre vill satsa på något helt nytt.

Två personer som diskuterar och gestikulerar mot något i förgrunden

Fristående kurser

Avgiftsfria kurser inom många olika områden, perfekt för att utveckla karriären.

Fristående kurser

En person som skriver i ett anteckningsblock och har en laptop öppen bredvid.

Korta onlinekurser

Läs en onlinekurs på bara några timmar – helt kostnadsfritt.

Korta onlinekurser

Tre personer i labbrockar tittar på en modell av en motor.

Uppdragsutbildning

Skräddarsydd kundanpassad utbildning i form av kortare kurser och större program.

Utbildning för företag

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-20