Till innehåll på sidan

Sommarkurser 2023

KTH erbjuder flera kurser sommaren 2023. Kurserna är korta, de flesta helt på distans och ett perfekt sätt att utveckla karriären eller lära dig något nytt. Läs en kurs i ämnen som psykologi, språk eller lärande.

Silhuetten av en person som står på en brygga i solnedgången

Läs en sommarkurs på KTH

Våra fristående kurser sommaren 2023 är korta, gratis och du läser de flesta online på distans. Kurserna är på grundnivå och passar alla som är intresserade av ämnen som psykologi, språk och lärande.

Nu är sen anmälan öppen

Sen anmälan är oftast öppen fram till en vecka innan kursstart. På antagning.se ser du vilka kurser som är öppna för anmälan. Du behöver inte plugga på KTH sen tidigare för att kunna söka en av våra fristående sommarkurser.

Anmäl dig på antagning.se

Guide: Så söker du en kurs

Se hela KTH:s utbud av fristående kurser

Kurserna vi erbjuder sommaren 2023

Kursbild för Inledande modern fysik

Inledande modern fysik, 9 hp

Lär dig begrepp och lagar som gäller i mikrokosmos för elektroner, atomer och kärnor samt deras växelverkan med elektromagnetisk strålning. Under kursen lär du dig hur dessa lagar kan utnyttjas för tillämpningar inom både teknik och sjukvård.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för Miljöfysik

Miljöfysik, 9 hp

Lär dig om solinstrålning, jordens kolcykel, fossil-, kärn-, och förnyelsebar energi, växthuseffekten, samt hur människan påverkar miljön. Under kursen får du konceptuell förståelse av relevanta fysikaliska mekanismer.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Lär dig lära online

Lär dig lära online, 2 hp

I den här kursen får du lära dig om studiestrategier som förbereder dig för att studera online och förbättrar ditt lärande.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Lär dig lära dig språk

Lär dig lära dig språk, 2 hp

I den här kursen får du utforska och diskutera strategier för att effektivt lära dig ett nytt språk, eller fortsätta utvecklas inom ett språk du redan kan.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Prokrastinering och perfektionism

Prokrastinering och perfektionism, 2 hp

Många väljer att vänta med att göra uppgifter i stället för att göra de direkt. I den här kursen får du lära dig om den bakomliggande psykologin till varför så många av oss skjuter uppgifter på framtiden. Lär dig att använda beprövade övningar och strategier för att minska negativa effekter av prokrastinering och perfektionism.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Studieteknik för effektivt lärande

Studieteknik för effektivt lärande, 1 hp

Att studera effektivt är avgörande för lyckas med sina studier. Därför fokuserar den här kursen på evidensbaserade studiestrategier och hur du kan tillämpa dessa strategier i praktiken. Kursen går igenom forskning från kognitiv psykologi och lärande. I kursen får du lära dig hur du kan använda dig av strategier såsom självtestning och distribuerat lärande. Du får också ta fram en studieplan för att skapa nya studievanor.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Psykologi och kritiskt tänkande

Psykologi och kritiskt tänkande, 2 hp

Att kunna tolka och analysera nyhetsflöden, rapporter och forskning är avgörande för att kunna fatta långsiktiga beslut. I den här kursen får du därför lära dig att analysera hur olika kognitiva bias och tankefällor kan påverka bedömningar. Du får även träna på strategier för att komma till rätta med dessa tankefällor så att att du kan fatta bättre beslut.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Miljöpsykologi och beteendedesign

Miljöpsykologi och beteendedesign, 4 hp

I den här kursen får du lära dig miljöpsykologiska strategier för att främja och underhålla hållbara beteendeförändringar. Lär dig tekniker för att omvandla attityder till handlingar och om strategier för att utbilda personer runt omkring dig att skapa hållbara beteenden.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande

Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande, 2 hp

I den här kursen får du lära dig om kognitiv psykologi kopplat till pedagogik. Lär dig hur kunskaper om minnet, kognition och motivation kan användas för att utforma undervisningsaktiviteter.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning

Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning, 3 hp

I den här kursen får du lära dig om kognitiv psykologi och dess bidrag till matematikundervisningen. Du får lära dig om hur forskning om kognition, metakognition, arbetsminnet och motivation kan användas för att utforma undervisningsaktiviteter i praktiken. Denna kurs riktar sig till alla som är eller planerar att bli lärare, oavsett om det gäller förskoleklass, gymnasiet eller lärarutbildning.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Tre glada personer cyklandes på en bro

Cykla mera, 6 hp

Under kursen lär du dig om planering av cykling i vardagen och på fritiden samt om olika hinder och möjligheter för att förbättra cyklingens villkor. Vi behandlar frågor kopplade till cykelns roll i resande och utformning av den byggda miljön, samt olika samhällsgruppers förutsättningar att välja cykel som resmedel. Under kursen får du träffa representanter från olika sektorer för att ge en inblick i dagens cykelplanering.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Medicinteknisk utveckling enligt MDR

Medicinteknisk utveckling enligt MDR, 4 hp

Lär dig om regelverk inom medicinteknik. I dag är tidiga tester för kliniska data allt viktigare på grund av strängare myndighetskrav. Det finns ett behov av att kunna metoder som används för att säkerställa myndighetskrav på medicintekniska produkter samt att kunna genomföra pilotstudier som håller så hög kvalitet att data kan användas i framtida kliniska studier. Kursen är för dig som planerar att arbeta eller forska inom vården med möjliga medicinska tillämpningar.

Läs om kursen
Anmäl dig till kursen

Över 170 kurser till hösten för dig mitt i arbetslivet

Missa inte vårt stora utbud av fristående kurser för vidareutbildning och kompetensutveckling inom många olika områden såsom programmering, ledarskap och cybersäkerhet. Många av kurserna är korta och ges på distans vilket gör det lättare att studera parallellt med jobbet. Sen anmälan till hösten 2023 öppnar 14 juli på antagning.se.

Se alla fristående kurser

Undrar du något?

Har du frågor eller funderingar kring KTH:s kurser, kompetensutveckling eller hur du kan utveckla din karriär är du välkommen att kontakta oss på info@kth.se

KURSER OCH UTBILDNINGAR INOM KOMPETENSUTVECKLING

Två personer som diskuterar och gestikulerar mot något i förgrunden

Fristående kurser

Avgiftsfria kurser inom många olika områden, perfekt för att utveckla karriären.

Fristående kurser

En person som skriver i ett anteckningsblock och har en laptop öppen bredvid.

Korta onlinekurser

Läs en onlinekurs på bara några timmar – helt kostnadsfritt.

Korta onlinekurser

Tre personer i labbrockar tittar på en modell av en motor.

Uppdragsutbildningar

Skräddarsydda kundanpassade utbildningar i form av kortare kurser och större program.

Utbildning för företag

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-03-30