Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
En lärare står i mitten av en undervisningssal. Studenter sitter på bänkar runtomkring.

Kurser inom pedagogik och lärande

KTH erbjuder flera gratis fristående kurser på distans i pedagogik och lärande. Vi har kurser både för dig som vill bygga på dina kunskaper, exempelvis du som jobbar som lärare, eller dig som bara är nyfiken på ämnena. Vi har också program för dig som vill utbilda dig till lärare.

Utveckla din pedagogik på KTH

Våra kurser om pedagogik och lärande passar perfekt för dig som idag jobbar som lärare och vill fortutbilda eller kompetensutveckla dig, eller dig som bara är nyfiken på ämnena eller vill förbättra din studieteknik. Kurserna handlar om ämen som inlärningsmetoder, undervisningssätt, utlärningsteknik, psykologi och beteendevetenskap. Passa på att utveckla din karriär!

Kursutbud inom lärande och pedagogik

Vi har även kurser inom många andra ämnen såsom programmering, retorik och ledarskap.

Se hela KTH:s utbud av fristående kurser

Anmäl dig på antagning.se

Se vilka kurser som är öppna för anmälan just nu på antagning.se. Sen anmälan öppnar också vanligtvis någon månad före kursstart för många kurser, och är ofta öppen fram till en vecka innan kursstart. Du behöver inte plugga på KTH sen tidigare för att kunna söka en av våra fristående kurser.

Anmäl dig på antagning.se

Guide: Så söker du en kurs

Lärarlyftet: Teknik för lärare i årskurs 7–9 

Är du lärare? Förbättra din ämneskunskap inom teknik och utöka din behörighet genom kursen Teknik för lärare i åk 7–9. Kursen ingår i projektet Lärarlyftet och vänder sig till legitimerade lärare som vill bli behöriga i ämnet teknik för årskurs 7–9. Utbildningen ges delvis på distans och går på halvfart under tre terminer. Du får bland annat lära dig programmering, produktutveckling, teknikhistoria och energiteknik.

Teknik för lärare i åk 7-9, 45 hp

Läs om Lärarlyftet (skolverket.se)

Vill du utbilda dig till lärare? 

KTH har även utbildningar för att bli lärare: en grundutbildning där du blir civilingenjör och lärare, samt tre kortare kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU) för dig som redan är utbildad till exempelvis ingenjör eller arkitekt och vill få lärarkompetens.

Civilingenjör och lärare 300 hp

Kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU) 60–90 hp

Brist på behöriga lärare 

​​​​​​​Skolverkets lärarprognos (skolverket.se)  visar att det kommer vara fortsatt brist på behöriga lärare fram till 2035. Det krävs bland annat behörighetsgivande vidareutbildning, som är en viktig del av i frågan om framtidens lärarförsörjning.

Fortbildning för lärare är avgörande för att främja en likvärdig utbildningsmiljö, där varje elev får tillgång till undervisning av hög kvalitet. Kompetensutveckling är också en central del för att bidra till bättre studieresultat och ökad kunskapsutveckling för skolelever.

Kursutbud inom pedagogik och lärande

Kursbild för Att handleda VFU-studenter

Att handleda VFU-studenter 3 hp

Kursen vänder sig till högstadie- och gymnasielärare som i sin yrkesutövning tar emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under kursen får du utveckla din pedagogiska kompetens som handledare för lärarstudenter. Du lär dig bland annat om lärande, handledning och bedömning av lärarstudenters kunskaper.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6

Den uppfinningsrika människan - Teknik i åk F-6, 7,5 hp

Lär dig om teknikområden och teknikdidaktiska kunskaper som behövs för att kunna undervisa elever i årskurs F-3 och 4-6.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Digitala presentationer och video i undervisningen

Digitala presentationer och video i undervisningen 2 hp

Lär dig hur multimedia kan användas för att förbättra studenters lärande. Du får lära dig om hur studenter förstår och bearbetar multimedialt lärandematerial. Kursen riktar sig främst till lärare men även andra yrkesverksamma som kan ha nytta av att lära sig skapa engagerande och effektiva multimedieupplevelser för lärande.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Digital Transformation och hållbar utveckling 4 hp

Digital transformation och hållbar utveckling 4 hp

Under den här kursen lär dig om digitaliseringens roll i samhället, om vad hållbar utveckling innebär och hur du kan integrera hållbarhet i digitala projekt. Dessutom får du höra om framtida trender inom digital transformation och hållbarhet.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Genus i teknik och naturvetenskap - åk 7-9

Genus i teknik och naturvetenskap - åk 7-9, 4 hp

Lär dig hur genus hänger samman med teknisk och naturvetenskaplig utbildning och hur det har betydelse för elevers identitetsskapande för årskurserna 7-9. I kursen ingår teknikens historiska utveckling, grundläggande genusvetenskap och att utveckla ett undervisningsmoment för elever i 7-9 i teknik eller naturvetenskap med genusperspektiv.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Hållbar kunskapsspridning genom OER och Open Science

Hållbar kunskapsspridning genom OER och Open Science 2 hp

Utforska världen av Öppna utbildningsresurser (OER) och Open Science och lär dig att effektivt använda och dela utbildningsmaterial utan att bryta mot upphovsrätten. Du får också lära dig om öppna licenser såsom CC-0 och CC BY-4.0. Kursen är utvecklad i samarbete med nio europeiska universitet inom Unite!-alliansen.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande

Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande 2 hp

I den här kursen får du lära dig om kognitiv psykologi kopplat till pedagogik. Lär dig hur kunskaper om minnet, kognition och motivation kan användas för att utforma undervisningsaktiviteter.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning

Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning 3 hp

I den här kursen får du lära dig om kognitiv psykologi och dess bidrag till matematikundervisningen. Du får lära dig om hur forskning om kognition, metakognition, arbetsminnet och motivation kan användas för att utforma undervisningsaktiviteter i praktiken. Denna kurs riktar sig till alla som är eller planerar att bli lärare, oavsett om det gäller förskoleklass, gymnasiet eller lärarutbildning.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Lär dig lära dig matematik

Lär dig lära dig matematik 2 hp

Få tips om hur du bäst lär dig matte! Den här kursen ger dig studiestrategier för matematik. I kursen får du upptäcka hur du kan lära dig matematik baserat på dina egna förutsättningar, och om hjälpmedel som AI. Kursen syftar till att förbereda inför fortsatta studier.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Lär dig lära med AI 2 hp

Lär dig lära med AI 2 hp

Lär dig om generativ AI, en gren av artificiell intelligens som kan skapa nytt och realistiskt innehåll som text, bilder, videor och ljud. Under kursen får du lära dig att använda generativa AI-verktyg som stora språkmodeller, text-till-bild-system och videogeneratorer för att förbättra ditt lärande och din kreativitet.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Lär dig lära online

Lär dig lära online 2 hp

I den här kursen får du lära dig om studiestrategier som förbereder dig för att studera online och förbättrar ditt lärande.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Miljöpsykologi och beteendedesign

Miljöpsykologi och beteendedesign 4 hp

I den här kursen får du lära dig miljöpsykologiska strategier för att främja och underhålla hållbara beteendeförändringar. Lär dig tekniker för att omvandla attityder till handlingar och strategier för att utbilda personer att skapa hållbara beteenden.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Prokrastinering och perfektionism

Prokrastinering och perfektionism 2 hp

I den här kursen får du lära dig om den bakomliggande psykologin till varför så många av oss skjuter uppgifter på framtiden. Lär dig att använda beprövade övningar och strategier för att minska negativa effekter av prokrastinering och perfektionism.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Psykologi och kritiskt tänkande

Psykologi och kritiskt tänkande 2 hp

Att kunna tolka och analysera nyhetsflöden, rapporter och forskning är avgörande för att kunna fatta långsiktiga beslut. I den här kursen får du därför lära dig att analysera hur olika kognitiva bias och tankefällor kan påverka bedömningar. Du får även träna på strategier för att komma till rätta med dessa tankefällor så att att du kan fatta bättre beslut.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för kursen Studieteknik för effektivt lärande

Studieteknik för effektivt lärande 1 hp

Att studera effektivt är avgörande för lyckas med sina studier. Därför fokuserar den här kursen på evidensbaserade studiestrategier och hur du kan tillämpa dessa strategier i praktiken. Kursen går igenom forskning från kognitiv psykologi och lärande. Du får också ta fram en studieplan för att skapa nya studievanor.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Allt om sömn

Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Allt om sömn 4 hp

Varför sover vi och hur kan vi sova bättre? Sömn är komplext och påverkar många delar av våra liv. I den här kursen lär du dig om sömnens uppbyggnad och funktioner och får verktyg att utveckla strategier för att förbättra din egen sömn.

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Kursbild för Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Nudging och beslutsfattande

Tillämpad beteendevetenskap och lärande: Nudging och beslutsfattande 4 hp

Gör dina beslut mer välgrundade genom att Iära dig mer om nudging och beslutsfattande. I denna kurs får du lära dig om olika faktorer som påverkar våra beslutsfattande, samt hur du kan använda nudging for att förbättra dina egna och andras beslut. Kursen görs i sammarbete med Beteendelabbet .

Läs om kursen

Anmäl dig till kursen

Undrar du något?

Har du frågor eller funderingar kring KTH:s kurser, kompetensutveckling eller hur du kan utveckla din karriär är du välkommen att kontakta oss på info@kth.se

Kurser och utbildningar för kompetensutveckling

KTH erbjuder många möjligheter för dig att fördjupa eller bredda din kompetens och utveckla karriären, eller om du hellre vill satsa på något helt nytt.

Två personer som diskuterar och gestikulerar mot något i förgrunden

Fristående kurser

Avgiftsfria kurser inom många olika områden, perfekt för att utveckla karriären.

Fristående kurser

En person som skriver i ett anteckningsblock och har en laptop öppen bredvid.

Korta onlinekurser

Läs en onlinekurs på bara några timmar – helt kostnadsfritt.

Korta onlinekurser

Tre personer i labbrockar tittar på en modell av en motor.

Uppdragsutbildning

Skräddarsydd kundanpassad utbildning i form av kortare kurser och större program.

Utbildning för företag