Till innehåll på sidan

Urval för fristående kurser

Om antalet behöriga sökande är större än antalet platser i kursen sker ett urval utifrån de kriterier som fastställs av varje kurs. Här hittar du vilket urval som tillämpas för fristående kurser.

Om konkurrens om studieplatser på en kurs uppstår sker ett urval. Sökande rangordnas då enligt följande:

  • 1-TEX: sökande med civilingenjörs-, arkitekt- eller högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, teknologie magister- eller masterexamen samt sökande med ämneslärarexamen inom teknik och/eller naturvetenskap.
  • 2-ÖEX: sökande med annan examen på grundnivå.
  • 3-ÖBS: övriga behöriga sökande.

Det kan finnas andra urvalsgrunder, då framgår det av kursens kursplan. Kursplaner hittar du på kursens sida via sökverktyget nedan.

Hitta din kurs

Urvalet sker seriellt. Först antas de i grupp 1, därefter i grupp 2 och slutligen i grupp 3. I sista hand tillämpas lottning.

För kurser på förutbildningsnivå eller kurser som vänder sig till nybörjare i högskolan tillämpas urval i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen kapitel 7.

Anmälan och antagning

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-01-24