Till innehåll på sidan

Urval

Urval som tillämpas för kurser till fristående studerande.

Urval för fristående kurser

Om konkurrens om studieplatser på en kurs uppstår sker ett urval. Sökande rangordnas då enligt följande:

  • 1-TEX: sökande med civilingenjörs-, arkitekt- eller högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, teknologie magister- eller masterexamen samt sökande med gymnasielärarexamen.
  • 2-ÖEX: sökande med annan examen på grundnivå.
  • 3-ÖBS: övriga behöriga sökande.

Urvalet sker seriellt. Först antas de i grupp 1, därefter i grupp 2 och slutligen i grupp 3. I sista hand tillämpas lottning.

För kurser på förutbildningsnivå eller kurser som vänder sig till nybörjare i högskolan tillämpas urval i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen kapitel 7.

Anmälan och antagning