Till innehåll på sidan

Anmälan och antagning

Du söker till kurser för fristående studerande genom att göra en anmälan på antagning.se inför höst-, vår- eller sommartermin. Kurser inom ordinarie program på KTH som inte finns med i utbudet på antagning.se är inte öppna för fristående studerande.

Anmäl dig

Du anmäler dig på antagning.se . Där hittar du också tydliga instruktioner för hur du går tillväga och viktiga datum för anmälan.

Det är möjligt att göra sena anmälningar till kurser efter sista anmälningsdag eller efter urval fram till kursstart så länge kursen är sökbar på antagning.se.

Hitta KTH:s kurser (antagning.se)

Sen anmälan 

Kurser som inte fyller alla platser vid sista anmälningsdag öppnar ofta för sen anmälan. Som sökande har du störst chans att komma in på din utbildning om du söker senast sista anmälningsdag. När sen anmälan öppnar gäller det bara till utbildningar där det fortfarande finns lediga platser.

Sen anmälan görs via antagning.se och du får besked via antagning.se när KTH har behandlat din anmälan. Du kan aldrig antas direkt av KTH eller en lärare.

Sena anmälningar hanteras i den datumordning de kommit in. Om flera personer anmäler sig samma datum och platserna tar slut lottas platserna ut mellan de som anmält sig det datumet. Vilken tid på dagen du ansöker spelar alltså ingen roll.

Om du har gjort en sen anmälan prioriteras du efter alla som har anmält sig i tid, oavsett vilka meriter du har. Även om sena anmälningar tas emot till vissa utbildningar är det ingen garanti för att du ska få en plats.

Tänk på att kontrollera att du är behörig till den utbildning du söker och att din ansökan är fullständig. Om vi behöver utreda din behörighet eller om det fattas något i din ansökan kan det hända att din ansökan inte hinner hanteras i tid, det vill säga i tid till att kursen börjar.

Programstudent på KTH

Om du är inskriven som programstuderande på KTH, på grundnivå eller avancerad nivå, ska du inför höst- och vårtermin göra dina kursval på annat sätt och vid andra tillfällen. Kontakta din studievägledare/koordinator på programmet för mer information om hur du går tillväga. Vill du som programstuderande på KTH läsa en sommarkurs gör du det genom att söka kurser till sommarterminen via antagning.se.