Kurser och kurskoder för alla exjobbskurser vid CSC

Exjobb är alltid en kurs och varje kurs har ett kursnummer. Det finns exjobb inom olika ämnen och på såväl kandidatnivå (15 hp) som på avancerad nivå (30 hp).

Exjobb på avancerad nivå

30 hp-exjobb med betyg A–F

Studenter inskrivna hösten 2007 och senare ska göra betygsatt exjobb (betygskala A–F). Studenter inskrivna tidigare kan vid starten av exjobbet välja att göra ett exjobb som enbart ger godkänt (betygskala G/U).

 • DD221X Examensarbete inom DATALOGI, för studenter på civilingenjörs- och masterprogram
 • DD225X Examensarbete inom BIOMEDICINSK TEKNIK, för studenter på civilingenjörs- och masterprogram
 • DD226X Examensarbete inom BIOLOGISK FYSIK, för studenter på masterprogrammen Beräknings- och systembiologi och Systembiologi
 • DH224X Examensarbete inom MÄNNISKA-DATORINTERAKTION, för studenter på civilingenjörs- och masterprogram
 • DM228X Examensarbete inom MEDIETEKNIK, för studenter på civilingenjörs- och masterprogram
 • DT220X Examensarbete inom TAL- OCH MUSIKKOMMUNIKATION, för studenter på civilingenjörs- och masterprogram

30 hp-exjobb med G/U

Studenter inskrivna före 1 juli 2007 kan vid starten av exjobbet välja att göra ett exjobb som bedöms med betygskala G/U.

 • 2D1021 Examensarbete inom DATALOGI
 • 2D1024 Examensarbete inom MÄNNISKA-DATORINTERAKTION
 • 2D1025 Examensarbete inom BIOMEDICINSK TEKNIK
 • 2D1028 Examensarbete inom MEDIETEKNIK
 • DT225X Examensarbete inom TAL- OCH MUSIKKOMMUNIKATION

Exjobb på grundnivå

För kandidater på civilingenjörsprogram, ex-jobb 15 hp

 • DD143X Examensarbete inom DATALOGI, grundnivå, för kandidatexamen på civilingenjörsprogram
 • DD144X Examensarbete inom DATALOGI, grundnivå, för den som avser att ta en kandidatexamen med tyngdpunkt på datalogi och inte har DD143X som ombligatorisk kurs
 • DD150X Examensarbete inom TEKNIK och MANAGEMENT, grundnivå, för kandidatexamen på civilingenjör industriell ekonomi, inriktning programvarudesign och industriell ekonomi
 • DM129X Examensarbete inom MEDIETEKNIK, grundnivå, för kandidatexamen på civilingenjörsprogram

För högskoleingenjörer

Studenter inskrivna hösten 2007 och senare ska göra betygssatt exjobb (A–F). Studenter inskrivna tidigare kan vid starten av exjobbet välja att göra ett exjobb som enbart ger godkänt (G/U).

 • DM100X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå, 15 hp, för högskoleingenjörer
 • 2D2000 Examensarbete inom medieteknik, grundnivå, 15 hp, kan väljas av högskoleingenjörer inskrivna före 2007
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors