KTH:s klocktorn

Institutionen för matematik

Institutionen är en av de ledande matematikinstitutionerna i Skandinavien. Vi bedriver framgångsrik forskning inom både ren och tillämpad matematik. Vår undervisning är omfattande och är en viktig del i de flesta utbildningsprogram på KTH.

INSTITUTIONEN

Brummer & Partners finansierar ny matematikprofessur

Brummer & Partners avsätter 15,5 miljoner kronor under fem år till en ny professur i matematik med inriktning mot analys av komplexa data.

INSTITUTIONEN

Svenskalunch på Institutionen

Vi på institutionen och även i det svenska samhället i övrigt pratar mer än gärna engelska
vilket betyder att de som vill lära sig svenska aldrig får träna på språket. Många har uttryckt att de vill lära sig mer svenska i vardagen men vet inte hur eller har inte tid. Ann-Britt kom på idén att ha en svenskalunch på institutionen. Den vänder sig endast till anställda på Matematik. Vi träffas i Loungen kl. 12.00 varje onsdag och det har hittills varit ca 17 personer varje gång. Alla nivåer är välkomna! Mejla Ann-Britt, annbritt@kth.se så får ni mer information.

Kalender

SMC

Stockholms matematik- centrum

Tag del av det matematiska utbudet i Stockholmsområdet.

Webbplats

Sverige ska bli bäst i matematik

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Matematisk cirkel

Matematisk cirkel

Om du går på gymnasiet kan du följa vår matematiska cirkel som handlar om vad tal egentligen är.

Till sidans topp