KTH:s klocktorn

Institutionen för matematik

Institutionen är en av de ledande matematikinstitutionerna i Skandinavien. Vi bedriver framgångsrik forskning inom både ren och tillämpad matematik. Vår undervisning är omfattande och är en viktig del i de flesta utbildningsprogram på KTH.

INSTITUTIONEN

Brummer & Partners finansierar ny matematikprofessur

Brummer & Partners avsätter 15,5 miljoner kronor under fem år till en ny professur i matematik med inriktning mot analys av komplexa data.

INSTITUTIONEN

Miljonanslag till KTH-matematiker

Institutionen för matematik tilldelades ett flertal bidrag ifrån Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till 2016
Ett stort grattis till alla mottagare!

Kalender

SMC

Stockholms matematik- centrum

Tag del av det matematiska utbudet i Stockholmsområdet.

Webbplats

Sverige ska bli bäst i matematik

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Matematisk cirkel

Matematisk cirkel

Om du går på gymnasiet kan du följa vår matematiska cirkel som handlar om fraktaler!

Till sidans topp