Till innehåll på sidan

Anmäl aktivitet till KTH-kalendern

Använd nedanstående formulär för att rapportera in aktiviteter till KTH-kalendern.

Observera att:

  • Endast aktiviteter där KTH är arrangör beaktas. Det räcker inte med att du har en KTH-adress utan det ska vara en aktivitet som du gör inom ditt uppdrag på KTH.
  • KTH betraktas som arrangör om KTH är huvudman eller koordinerande enhet för den verksamhet som står bakom arrangemanget.
  • Anmälan måste vara KTH-kalendern tillhanda senast en vecka innan aktiviteten startar.
  • Endast texter som skickas genom nedanstående formulär kommer att läggas in.

KTH har en samlingsplats, Upptäck KTH , för aktiviteter där KTH är avsändare och som riktar sig mot en extern målgrupp. Vänligen kontakta evenemang@kth.se  för att anmäla din aktivitet till sidan.

Disputationer och licentiatseminarier läggs in i kalendern av handläggare på skola och behöver inte inrapporteras.

* = Obligatorisk uppgift