Till innehåll på sidan

Välkommen till kursen Instrumentoptik för optikerstuderande

Kursen ges ej mer, endast en omtenta kvar

Kursplan

Programwebben med övrig grundinformation samt kursutvärdering

Basfakta om kursen

Lärobok

M. H. Freeman, Optics, 11:e uppl.

R. B. Rabbetts, Clinical Visual Optics, 4:e uppl, 2007.

Kursansvarig

Peter Unsbo, Roslagstullsbacken 21, rum A2:1007
Tel: 073-461 8378, E-mail: pu@kth.se

Föreläsningar

Peter Unsbo

Linda Lundström

Räknestugor

Till föreläsningarna hör ett antal räknestugor där man arbetar gruppvis och löser de uppgifter som ingår i kursen. Vid räknestugorna finns med jämna mellanrum möjlighet att ställa frågor och få hjälp. ***OBS! Kursen är mycket utmanande att klara om man inte går på räknestugorna!!!***

Assistenter: Peter Unsbo och Linda Lundström

Tentamen

Kursen tenteras dels i form av ett grupparbete där varje grupp skall lämna in skriftliga lösningar på fem stycken inlämningsuppgifter som tilldelas gruppen, dels i form av skriftlig tentamen vid sista kurstillfället. Om du inte kan vara med på gruppens arbete med att lösa alla uppgifter får du lämna egna lösningar på de delar där du varit frånvarande. Samarbete mellan grupper uppmuntras, men varje grupp ansvarar var för sig för att lämna in egenhändigt skrivna lösningar och se till att alla medlemmar i gruppen förstår lösningarna. Handskrivna lösningar är att föredra eftersom det kommer krävas ett stort antal figurer.

Den skriftliga tentamen består av två delar. En grundläggande del (A-delen), som omfattar 5 enklare kontrollfrågor på samma frågeställningar som gruppuppgifterna, samt en avancerad del (B-delen) med två svårare, mer fritt formulerade problemlösningsuppgifter relaterade till kursen.

Alla problem, inklusive inlämningsuppgifterna, kan ge maximalt en poäng vardera. För betyget Godkänd krävs minst 4 poäng på inlämningsuppgifterna samt 4 poäng på A-delen av tentan (vid 3 poäng på A-delen ges möjlighet till komplettering till betyget Godkänd). För betyget Väl Godkänd krävs minst 4 poäng på inlämningsuppgifterna samt minst 4 poäng på A-delen och minst 1 poäng på B-delen av tentan.

Kursbeskrivning

Kursens målsättning är att ge en förståelse för de optiska principer som ligger till grund för de vanligaste undersökningsinstrumenten som optikern kan komma i kontakt med under sin yrkesutövning, samt att ge en grundläggande kännedom om deras uppbyggnad.

Läsanvisning

De moment som behandlas och motsvarande avsnitt i boken framgår av planeringen. I den mån andra avsnitt i de två läroböckern behövs för lösandet av inlämningsuppgifterna ingår dessa också.

Innehållsansvarig:Peter Unsbo
Tillhör: Biomedical and X-ray Physics
Senast ändrad: 2022-07-17