Till innehåll på sidan

Om Hero-m 2i

Hero m 2 Innovation är ett av tretton beviljade Vinnova-kompetenscentrum. Vårt uppdrag är att utveckla verktyg och kompetens för snabb, smart, hållbar och kostnadseffektiv produktutveckling för svensk industri.

Grain orientation Fe
Kornorientering hos järn.

Vision

Hero-m 2i har ett innovativt tillvägagångssätt som bidrar till den cirkulära ekonomin och ett hållbart samhälle. Det hierarkiska tillvägagångssättet (ICME) för design av material, komponenter och strukturer har blivit en utbredd teknik som gör det möjligt för företag att öka sin konkurrenskraft.

Mission

Forskningsprogrammet fokuserar på centrala frågor kopplade till avancerade strukturella och funktionella material, från modellering till tillverkning. Genom vår unika position med det nuvarande Hero-m-centret siktar vi högt och betonar vidareutveckling av modellerna som möjliggör integrering av processs-struktur-egenskap i prestandamodeller och tillämpning, samt spridning av tekniken till industri och samhälle. Hero-m 2i:s uppdrag är att utveckla verktyg och kompetens för snabb, smart, hållbar och kostnadseffektiv produktutveckling för svensk industri. Kontinuerliga vetenskapliga genombrott utnyttjas för att möjliggöra konstruktion av material från atomskalor till färdiga produkter.

Finansiering

109 miljoner mellan 2017 och 2021, fördelat i kontanter och in-kind bidrag.

Ett Vinnova-centrum

Hero m 2 Innovation är ett av tretton beviljade Vinnova-kompetenscentrum inom universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer, där de i nära samarbete bedriver forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Centret är en fortsättning på Hero M Hierarchical Engineering of Industrial Materials – även det ett Vinnova-finansierat Vinn Excellence Centrum.

Tillhör: Hero-m 2 Innovation
Senast ändrad: 2021-06-14