Buildings in municipal climate change mitigation strategies: towards life cycle thinking

Tid: On 2019-04-03 kl 13.00

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, inriktning Strategier för hållbar utveckling

Licentiand: Nicolas Francart

Granskare: Docent Paula Femenias, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Docent Tove Malmqvist

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-02-13