Optimal Design Solutions of Concrete Bridges Considering Environmental Impact and Investment Cost

Tid: Fr 2019-03-22 kl 13.00

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Bro- och stålbyggnad

Licentiand: Elisa Khouri Chalouhi

Granskare: Associate Professor, Docent Mario Plos, Chalmers University of Technology, Göteborg

Huvudhandledare: Professor Raid Karoumi

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-02-13