Contributions of satellite geodesy to post-glacial rebound research

Tid: Fr 2018-02-23 kl 13.00

Plats: Sal K2, Teknikringen 28, KTH

Ämnesområde: Geodesi och geoinformatik med inriktning mot geodesi

Respondent: Mehdi Shafiei Joud

Opponent: Professor Martin Horwath, TU Dresden, Tyskland

Handledare: Professor Lars Sjöberg

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-02-13