Till innehåll på sidan

Data based configuration decisions in hospital construction projects

Tid: Ti 2022-04-26 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68954393092

Språk: Engelska

Ämnesområde: Byggvetenskap, Betongbyggnad

Respondent: Pia Schönbeck , Betongbyggnad

Opponent: Professor Carmel Lindkvist, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norge

Handledare: Professor Anders Ansell, Betongbyggnad; Adjunct Professor Malin Löfsjögård, Betongbyggnad

Exportera till kalender

QC 20220328

Abstract

Syftet med sjukhusbyggnader är att möjliggöra diagnostisering, behandling och vård av patienter. Komplexiteten i utformningen av sjukhus gör att bristande funktionalitet är ett känt problem vid slutleveransen i byggprojekt. Därför är styrningen av utformningen viktig för att säkerställa att alla erforderliga sjukvårdsfunktioner uppfylls. Digitala byggnadsmodeller kan tillhandahålla data som ger information som stödjer styrningen av sjukhusutformningar. Databaserade beslut kräver en tydligt definierad basutformning innehållande alla funktionskrav. Därefter behöver datasamband mellan funktioner, projekteringslösningar och produktionsmetoder fastställas. Denna kunskap ger möjlighet till automatiserade analyser som ger information om utformningen i realtid, vilket förebygger avvikelser från kundens intentioner och effektiviserar processer. Studierna i denna sammanläggnings-avhandling undersöker detta ämne med olika perspektiv. Litteratursammanställningar, fallstudier och kvantitativa analyser var metoderna som användes. Resultaten visar att systematisk hantering av data och information gällande sjukhusutformningar möjliggör säkerställande av att funktionskrav uppfylls. Studierna tillhandahåller en konceptuell modell som visar hur utformningsinformation kan användas i byggprojektprocesserna. En detaljerad beslutsmodell visar hur byggnadsdata kan förse sjukhusprojekt med utformningsbeslutsstöd. Undersökningar av hur information gällande utformnings-ändringar hanterades i sjukhusbyggprojekt visade på brister. Manuellt hanterade loggar innehöll bristfällig information gällande ändringar, medan de av projekten oanvända byggnadsmodelldata signifikant hade förbättrat tillförlitligheten. En riskanalys visar att databaserade beslut kan förebygga utformningsbrister i sjukhusprojekt och underlätta en återställning om de uppkommit. Automatiserande industriella produktionstekniker är beroende av tillgång till tillförlitlig av utformningsinformation. Resultaten visar att potentiella synergi- och hållbarhetseffekter av olika teknologier sällan adresseras inom byggprojektforskning. Alla fallstudier som gjorts visar att nuvarande hantering av utformningsinformation är ofullständig. De konsekvenserna som hittats är kostnadsökningar, förseningar, minskat kundvärde och korrigerande omarbetningar. Den övergripande slutsatsen är att databaserade beslut kan öka kontrollen över sjukhusutformningar, vilket säkerställer sjukvårdsfunktioner, byggprojektutfall och hållbarhet. Denna avhandling identifierar ett nytt forskningsområde genom att påvisa potentialen i databaserade utformningsbeslut.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-309925