Till innehåll på sidan

Deterrence Games for the 21st Century

Representation, Theory and Evidence

Tid: Ti 2022-05-17 kl 15.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67966254272

Språk: Engelska

Ämnesområde: Filosofi

Respondent: Karl Sörenson , Filosofi, Försvarshögskolan

Opponent: Professor Damon Coletta, United States Air Force Academy

Handledare: Professor Till Grüne-Yanoff, Filosofi; Professor Jan Ångström, Försvarshögskolan

Exportera till kalender

QC220422

Abstract

Avskräckning är ryggraden i militär strategi. Att avhålla en motståndare från engiven handling med hot om våld är definitionen av avskräckning. Redan frånkalla krigets början har det funnits en stark forskningstradition av att studeraavskräckning med hjälp av spelteori. Det finns också goda epistemiska skäl föratt studera avskräckning som spel. Genom att placera det strategiska samspelet icentrum av analysen, möjliga utfall åskådliggörs och spelarnas möjliga strategierblir synbara. Vetenskapliga diskussioner om olika vetenskapliga modellers lämplighetoch modelljämförelse spelar därför en viktig roll i forsningomavskräckning:från underliggande antaganden och representation av avskräckning till teori ochevidens. Artikel I analyserar mellan modell och teori samt vad som händer närrationalitetsantagandet byts ut mot ett prospektteoretiskt antagande. ArtikelII försvarar och ommodellerar Schellings idé om irrationella hot för effektiv avskräckning.Artikel III avhandlar hur olika avskräckningsmodeller kan jämförasmed varandra och föreslår en metamodell. Artikel IV skattar om och i vilkenutsträckning de somaliska piraterna blev avskräckta av de marina operationerna.137

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-310128