Satisfaction with Public Transport Trips

Tid: Må 2019-02-04 kl 14.00

Plats: L1, Drottning Kristinas väg 30, plan 3, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap, inriktning Transportsystem

Respondent: Roberto Fernandez Abenoza

Opponent: Associate Professor Sigal Kaplan

Handledare: Professor Yusak Susilo

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-12-18