Soil-Steel Composite Bridges: Research advances and application

Tid: Fr 2019-01-18 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktningen Bro- och stålbyggnad

Respondent: Amer Hossein Hossein Wadi

Opponent: Professor Ian D. Moore, Queen's University, Kingston, Kanada

Handledare: Professor Raid Karoumi, KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-11-23