Till innehåll på sidan

Docentföreläsning: "Värderingar, osäkerhet och svarta svanar i riskhantering"

Välkommen till Per Wikman Svahns docentpresentation vid antagning som docent inom ämnet filosofi med inriktning riskfilosofi. Presentationen anordnas av skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och institutionen för filosofi och historia.

Tid: Fr 2023-09-29 kl 13.00 - 14.00

Plats: W43, Teknikringen 78A

Språk: Svenska

Medverkande: Per Wikman Svahn

Exportera till kalender

Riskfilosofi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält om filosofiska aspekter på bedömning och hantering av risker inom olika områden. Denna föreläsning kommer att ge en översikt av betydelsen av filosofiska problem inom riskhantering, problematisera hur värderingar kan påverka riskanalys och beslutsfattande om risker, samt diskutera utmaningar från osäkra, ovanliga eller överraskande risker (så kallade “svarta svanar”) och hur vi kan bli bättre på att hantera denna typ risker.

Varmt välkommen!

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-09-07