Information, Security, Privacy and Anonymity: Definitional and Conceptual Issues

Tid: Må 2018-06-04 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Filosofi

Respondent: Björn Lundgren

Opponent: Dr Kevin Macnish, University of Twente, Nederländerna

Handledare: Docent Niklas Möller

2018-06-04T13:00 2018-06-04T13:00 Information, Security, Privacy and Anonymity: Definitional and Conceptual Issues (Filosofi) Information, Security, Privacy and Anonymity: Definitional and Conceptual Issues (Filosofi)
Till sidans topp