Till innehåll på sidan

Sustainable building ventilation solutions with heat recovery from waste heat

Tid: Fr 2019-09-20 kl 09.00

Plats: M108, Stora konferensrummet, Brinellvägen 23, Stockholm (English)

Ämnesområde: Byggvetenskap

Licentiand: Behrouz Nourozi , Hållbara byggnader

Granskare: Docent Shia-Hui Peng,

Huvudhandledare: Docent Sture Holmberg, Byggvetenskap, KTH Syd; Dr Adnan Ploskic, Hållbara byggnader; Dr Qian Wang, Hållbara byggnader

Exportera till kalender