The role of market orientation in public housing companies: A study of MO´s effect on construction strategies

Tid: Må 2018-10-15 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Zahra Ahmadi

Opponent: Docent David Sörhammar, Stockholms universitet

Handledare: Professor Björn Berggren

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-08-30