The role of market orientation in public housing companies: A study of MO´s effect on construction strategies

Tid: Må 2018-10-15 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Zahra Ahmadi

Opponent: Docent David Sörhammar, Stockholms universitet

Handledare: Professor Björn Berggren

2018-10-15T13:00 2018-10-15T13:00 The role of market orientation in public housing companies: A study of MO´s effect on construction strategies (Företagsekonomi) The role of market orientation in public housing companies: A study of MO´s effect on construction strategies (Företagsekonomi)
Till sidans topp