Konferenser på skolan

På institutioner och centrumbildningar vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad anordnas regelbudet ett antal olika konferenser antingen i egen regi eller i samverkan med andra universitet och högskolor.
På dessa sidor hittar du en sammanställning över dessa.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2009-11-27