Internationella alumnnätverk

Arbetar eller bor du utomlands? Vill du nätverka med andra KTH:are? Du är inte ensam. Idag finns uppskattningsvis 18 000 alumner i fler än hundra länder.

Sedan 2011 har KTH:s internationella nätverk växt och idag kan du hitta alumnaktiviteter och nätverk i alla världens hörn. På vissa platser finns en 'Key Contact' och på andra platser finns mer formaliserade nätverk eller 'Alumni Chapters'.
KTH Alumni hjälper gärna till om du som KTH-alumn vill starta upp ett lokalt nätverk där du bor. Om du inte hittar en lokal kontakt i listan nedan så kontakta oss.

I nuläget finns aktiva KTH-nätverk på följande platser:

Europa:

Tyskland, Norge , Schweiz, England , Spanien

Asien:

Indien   Beijing   Shanghai, Singapore, Japan   Indonesien .

Nordamerika:

New York,   Bay Area

Sydamerika:

Brasilien

Afrika:

Tanzania

Oceanien:

Australien

Intresserad av att starta en förening där du bor? Kontakta kontoret på alumni@kth.se  så hjälper vi dig.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2017-05-08