Till innehåll på sidan

Information om behandling av personuppgifter

När du går med i Kungliga Tekniska högskolans alumnnätverk samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Här tar du del av information om hur KTH Alumni hanterar och behandlar personuppgifter vid registrering att bli medlem i KTH:s alumnnätverk. Du får även information om vart du vänder dig med frågor om ditt medlemskap.

Alumnverksamheten på KTH

KTH har strategiskt arbetat med alumnrelationer sedan 2001. Arbetet drivs av universitetsförvaltningen och är en del av Kommunikationsavdelningen. Alumnverksamhetens uppdrag är att skapa och utveckla relationer med alumner. KTH vill hålla kontakten med alumner för att stärka universitetets varumärke och för att stärka sin ställning internationellt. Alumner erbjuds ett professionellt nätverk i syfte att bibehålla kontakten med KTH och med alumner runt om i världen. Genom att gå med i nätverket så får alumner digitala utskick och inbjudningar till event. Läs mer om KTH:s alumnverksamhet .

Samling och lagring av personuppgifter

KTH Alumni erhåller information om dig via anmälningsformuläret till alumnnätverket som finns på KTH:s hemsida. För att säkerställa din identitet behöver vi ditt personnummer, alternativt ditt tillfälliga personnummer. Personnumret används för korrekt inhämtning av studieinformation från Ladok, det nationella systemet för studiedokumentation. Vi kan ha erhållit dina uppgifter vid deltagande av ett alumnevent eller om du är eller har varit med i en alumnförening eller studentförening. De personuppgifter som lagras är:

 • Namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter från Ladok: programdeltagande, utbytesstudier, totalt antal poäng, huvudsaklig studieort, examina
 • Kommunikationspreferenser
 • LinkedIn-profil
 • Deltagande vid alumnevent
 • Deltagande i marknadsundersökningar gällande alumnverksamheten och KTH
 • Engagemang vid KTH t.ex. medlem i alumnförening, studentförening, mentor, donator, volontär

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas tillsvidare till stöd för alumnverksamheten. Medlemskapet i alumnnätverket gäller tills du själv väljer att utträda.

Behandling av persondata

Dina uppgifter används för följande ändamål:

 • Digitalt nyhetsbrev
 • Inbjudningar till event
 • Inbjudningar till KTH:s globala nätverk
 • Nyheter om KTH
 • Information om möjligheter till engagemang via brev, epost och telefon
 • Administrativa ändamål t.ex. att administrera en händelse du registrerat dig
 • Hantering av eventuella återkoppling eller klagomål
 • Undersökningar

Det finns inget lagstadgat eller avtalsmässigt krav för dig att ge oss dina personliga uppgifter och du styr helt och hållet själv vilken typ av kommunikation du vill ha från KTH:s alumnverksamhet. Om du har frågor om något av dessa ändamål kontakta oss via alumni@kth.se

Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med övriga avdelningar på KTH vid speciella tillfällen, oftast gäller detta inför utvärdering av utbildning eller inbjudan till internationella delegationer. Dina uppgifter kan komma att delas med universitetets samverkanspartners till exempel alumnföreningar och KTH:s studentkår och studentsektioner. Dina uppgifter kan på förfrågan komma att delas med andra alumner inom alumnnätverket. Ditt namn och personuppgifter är dock inte synliga i alumnnätverket.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kan komma att ses av alumnföreningsadministratörer utanför EU i det fall du väljer att bli medlem i en alumnförening utanför EU.

Dina rättigheter i samband med personuppgiftshantering

I enlighet med GDPR så värnar KTH om dina rättigheter. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade så länge som de inte är en allmän handling. På din begäran kan vi radera, korrigera eller sluta behandla dina personuppgifter. Kontakta dataskydd@kth.se

 • Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke
 • Du har rätt att begära att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga
 • Du har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas hos oss
 • Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, exempelvis inom forskning eller utbildningsverksamhet

Dina personuppgifter

KTH har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. KTH Alumni säljer inte personuppgifter till tredje part.

Frågor

Har du några klagomål eller frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta KTH:s Dataskyddsombud via email: dataskyddsombud@kth.se  eller telefon 08- 790 60 00

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2024-01-23