Till innehåll på sidan

Använd data från KTH (API:er)

Denna sida sammanfattar dokumentation och ger en samlad bild över de publika API:er som ger dig tillgång till KTH:s gemensamma system och information.

KTH:s API:er

Schema

I vårt schema-API kan man läsa schemainformation om enskilda kurser och kursomgångar från KTH:s schemasystem. API:et hittar du här: Schema API  hittar du här och vill du veta mer kontaktar du bara IT-avdelningen .

Kurs- och programkatalogen

Kurs- och programinformation finns publicerad i vår utvecklarportal . Där kan du läsa ut information om KTH:s kurser, kurstillfällen och program. För att kunna använda API:et och läsa dokumentationen behöver du först registrera dig i portalen. När din registrering har behandlats får du en API-nyckel som du kan använda för att konsumera API:et. API-nyckeln publiceras på din sida i portalen.

KTH Profiles

Från KTH Profiles API kan man läsa ut publik data om personer på KTH. Data om enskild person finns i version 1.1 som också är publik api.kth.se/api/profile/1.1/{username}

KTH webbpubliceringssystem

Sökning efter taggar som matchar en söksträng: www.kth.se/api/searchcategory?term=KTH

KTH Places

KTH Places är ett system som presenterar information om lokaler, regioner och campus på KTH och data om dessa finns tillgängligt via KTH Places API.

API:et nås via denna länk där även dokumentation finns: api.kth.se/api/places/swagger/

WebTex - matematiska uttryck för webbpublicering

Ett system för att generera bilder av matematiska uttryck i LaTeX för webbpublicering som används av KTH Social men som även kan användas i andra sammanhang.

Dokumentation och demo finns här: www.kth.se/api/webtex/v1