Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Prislista för beställningar

Här hittar du priser för beställningar av artiklar och böcker. Om du inte är anställd eller studerande vid KTH hänvisar vi dig till ditt lokala bibliotek för beställningar.

Artikelbeställningar

KTH-anställd/doktorand

Artikelbeställningar: kostnadsfritt.

Alla priser nedan gäller för max 20 sidor per artikelbeställning, för fler än 20 sidor blir priset det dubbla.

KTH-student

Artikel från KTH Bibliotekets externa magasin: kostnadsfritt.

Artikel från bibliotek i Sverige och inom Norden: 80 kr.

Artikel från bibliotek utanför Norden: 150 kr.

Offentligt finansierade bibliotek

Artikel från KTH Bibliotekets samlingar: 100 kr.

Bibliotek utanför Sverige

Artikel från KTH Bibliotekets samlingar: 200 kr eller 2 IFLA-vouchers.

Företag/Företagsbibliotek

Artikel från KTH Bibliotekets tryckta samlingar: 200 kr.

Bokbeställningar

KTH-anställd/doktorand

Boklån: kostnadsfritt.

KTH-student

Boklån från bibliotek inom Sverige och Danmark: kostnadsfritt.

Boklån från bibliotek i övriga världen: 300 kr.

Offentligt finansierade bibliotek

Boklån från KTH Bibliotekets samlingar: kostnadsfritt.

Företag/företagsbibliotek

Boklån från KTH Bibliotekets samlingar: 200 kr.