Till innehåll på sidan

Låna och beställa

KTH Biblioteket är ett offentligt bibliotek där alla är välkomna. En del av våra lokaler och tjänster är dock endast tillgängliga för studenter och anställda på KTH. Här berättar vi mer om hur det fungerar, hur du aktiverar bibliotekskonto och vilka lånetider vi har.

Bibliotekskonto 

För att kunna använda våra tjänster behöver du först aktivera ditt bibliotekskonto .

Vad får jag låna/använda?

Under sommaren har vi andra lånetider och öppettider. Läs mer om

Jag är Jag får låna Fjärrlån (lån från andra bibliotek) Jag kommer åt databaser och e-resurser Bibliotekskonto och bibliotekskort
Student Allt

Ja, max 5 åt gången. Kostnadsfritt inom Sverige. Om boken finns i Stockholmsområdet kan du inte fjärrlåna den utan måste själv åka dit för lån. 

Prislista för internationella lån och artiklar

Ja, via ditt KTH-konto Du aktiverar först ditt bibliotekskonto , och kan sedan omedelbart reservera och låna böcker med ditt personnummer. Bibliotekskort är frivilligt, det går bra att låna utan. (Saknar du svenskt personnummer behöver du ha ett bibliotekskort)
Anställd (inklusive forskare & doktorander*) Allt Ja, ingen begränsning i antal. Kostnadsfritt. Går bra att fjärrlåna även från Stockholmsbibliotek. Ja, via ditt KTH-konto

Du aktiverar först ditt bibliotekskonto , och kan sedan omedelbart reservera och låna böcker med ditt personnummer. Bibliotekskort är frivilligt, det går bra att låna utan. (Saknar du svenskt personnummer behöver du ha ett bibliotekskort)

Anknutna forskare med KTH-mejl men utan inloggning Allt Ja, ingen begränsning i antal. Kostnadsfritt. Går bra att fjärrlåna även från Stockholmsbibliotek. Om du inte har automatisk access, kontakta biblioteket@kth.se

Du aktiverar först ditt bibliotekskonto , och kan sedan omedelbart reservera och låna böcker med ditt personnummer. Bibliotekskort är frivilligt, det går bra att låna utan. (Saknar du svenskt personnummer behöver du ha ett bibliotekskort)

Övriga användare Allt (med undantag från tidskriftsartiklar från Bålsta som beställs via ditt lokala bibliotek. Hela tidskriftsvolymer kan lånas på förfrågan, kontakta biblioteket@kth.se ) Nej. Vänd dig till ditt lokala bibliotek. Enbart via datorer i biblioteket eller med wifi i biblioteket.

Du aktiverar först ditt bibliotekskonto , därefter måste du legitimera dig i Informationsdisken innan du kan låna. Bibliotekskort är frivilligt, det går bra att låna utan. (Saknar du svenskt personnummer behöver du ha ett bibliotekskort)

*Observera att vissa doktorander inte blir anställda, utan knyts till KTH som student/annan affiliering. Om du har problem med access, kontakta b​​​​​​​iblioteket@kth.se .

Hitta material

Använd vår sökfunktion Primo för att hitta material som du kan låna hos oss.

Sök material i Primo

Läs mer om hur du söker information

Böcker som finns i våra öppna samlingar hämtar du direkt i hyllan. Det går inte att reservera böcker som finns på plats. Böcker som är utlånade, som står i magasin, eller finns på annat KTH-bibliotek kan däremot reserveras.

Om vi inte har det du letar efter

  • Biblioteket kan beställa material ​​​​​​​ till KTH-anslutna för studier och forskning inom KTH:s ämnesområden som inte finns i våra samlingar. Beställningen tar 1–2 veckor under förutsättning att boken är tillgänglig på det utlånande biblioteket. Böcker som finns på KTH men är utlånade lånas inte in från annat bibliotek, utan då får du ställa dig i kö på boken.

  • Du kan även själv söka i Libris ​​​​​​​ för att se om boken finns på något annat bibliotek i närområdet. Om boken finns på ett bibliotek i Stockholmsområdet ska studenter vända sig dit för lån. Anställda kan göra beställningar till KTH Biblioteket även från bibliotek i Stockholmsområdet. 

Tips! 

Om du istället söker i Libris ska du välja ”KTH Biblioteket” under fliken "Mina bibliotek" för att se vad som finns hos oss. 

Inköpsförslag 

Som student eller anställd har du också möjlighet att föreslå material för inköp eller inlån. Efter att du fyllt i formuläret kommer vi kontrollera vilka möjligheter det finns att få tag på materialet. 

Beställ material till KTH Biblioteket ​​​​​​​ 

Reservera 

Detta kan du reservera:

  • Böcker som är utlånade
  • Böcker som står i stängda magasin
  • Böcker som du vill få skickade mellan våra tre olika KTH-bibliotek (gäller ej 7-dagarslån).

När en bok är tillgänglig för reservation kommer du se en knapp med ordet Reservera på när du sökt fram din bok.  

Detta kan du inte reservera:

  • Böcker som står som tillgängliga på hyllan på det bibliotek du vill hämta boken på. Du hämtar då boken själv direkt från hyllan
  • Övrigt material som har olika begränsningar.

Du kommer få ett mejl när boken finns att hämta. Du kan då hämta boken själv i reservationshyllan. Se din upphämtningskod i ditt mejl. 

Du har fem dagar på dig att hämta din reserverade bok.  

Om du inte tänker hämta boken, ta bort reservation från ditt konto så att någon annan kan få chans att låna boken.  

Lånetider 

Materialtyp Lånetid Omlån?
Böcker från alla samlingar 14 dagar Automatiska omlån upp till 180 dagar om ingen annan reserverar boken
7-dagarslån i Kista och Söderälje 7 dagar Automatiska omlån upp till 21 dagar om ingen annan reserverar boken

För fjärrlån (lån från andra bibliotek) är det alltid det utlånande biblioteket som bestämmer återlämningsdatum, se aktuellt datum på kvittot och/eller Mitt bibliotekskonto ​​​​​​​.

Du kan alltid se alla aktuella återlämningsdatum genom att logga in på Mitt bibliotekskonto ​​​​​​​.

Om någon reserverar boken får du ett mejl om att det är dags att lämna tillbaka boken. Det mejlet skickas så fort en reservation har lagts på boken, men alltid minst två dagar före lånetiden går ut. 

Förseningsavgifter 

Om du är sen med ett lån som är reserverad av någon annan (eller är en kursbok/7-dagarslån från Kista eller Södertälje) tas en förseningsavgift ​​​​​​​ ut.  

Lämna böcker 

Du lämnar böcker i våra självbetjäningsautomater, följ instruktionerna på skärmen.  

Om biblioteket är stängt kan du lämna böckerna i våra bokinkast i närheten av entréerna. Dessa finns på alla biblioteken. Du kan lämna böcker på det KTH-bibliotek som passar dig bäst.

Har du ingen möjlighet att komma in och lämna boken på plats kan du skicka den per post. Observera att du ansvarar för boken till dess att den kommit fram till oss och du betalar porto.

Adress:  
KTH
KTH Biblioteket
100 44 Stockholm

Kursböcker i Södertälje och Kista 

På KTH Biblioteket i Kista och Södertälje finns kursböcker med 7 dagars lånetid och automatiska omlån upp till 21 dagar. Det innebär att du är garanterad 7 dagars lån. Därefter löper lånetiden på under 7 dagar i taget, om ingen annan reserverar boken. 

Kursböckerna går bara att låna på respektive bibliotek, men du kan återlämna böckerna på samtliga av KTH:s bibliotek. 

Tidskrifter 

Arkitekturtidskrifter hittar du på huvudbiblioteket. Övriga tidskrifter är placerade i magasin och måste beställas fram ​​​​​​​. Du kan beställa artikelkopior eller hela tidskriftsvolymer. Att beställa artiklar från magasinet är kostnadsfritt för KTH:s studenter och anställda. Om du är en övrig användare hänvisar vi dig till ditt lokala bibliotek för artikelkopior.

Prislista för materialbeställning

Om du vill läsa en hel tidskriftsvolym eller en bok som är placerad i vårt magasin i Bålsta kan du beställa in den ​​​​​​​ till huvudbiblioteket. När volymen/boken finns på plats får du ett mejl. Du kan sedan läsa dem på plats (ej hemlån). Tjänsten är kostnadsfri KTH-anslutna. 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-11-02