Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Användarvillkor

KTH Biblioteket är öppet för alla. Studerande och anställda på KTH har tillgång till fler tjänster än allmänheten. När du aktiverar ditt bibliotekskonto ingår du ett avtal med biblioteket där du förbinder dig att följa nedanstående villkor.

Bibliotekskonto

För att låna och reservera material behöver du ett aktivt låntagarkonto.

Folkbokförda i Sverige som fyllt 16 år kan få bibliotekskonto på KTH Biblioteket. 

Aktivera bibliotekskonto

Bibliotekskortet är en värdehandling. Bibliotekskontot är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Om du tappar bort ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så snart som möjligt.

Villkor

 • Du är skyldig att hålla reda på lånetider och lämna tillbaka böcker i tid. Lånen förlängs automatiskt i upp till 180 dagar om ingen annan reserverar boken. För att se aktuella lån, logga in på ditt konto

 • Biblioteket skickar ut påminnelser när det är dags att lämna tillbaka böcker. Du har ansvar för att biblioteket har en aktuell e-postadress och adressuppgifter till dig.

 • Lån som inte längre kan förlängas ska återlämnas så snart lånetiden gått ut. Du ansvarar för dina lån tills de är avregistrerade från ditt konto.

 • Biblioteket tar ut en förseningsavgift om lånet är reserverat av en annan låntagare. När förseningsavgifter överstiger 100 kr spärras bibliotekskontot. Läs mer om förseningsavgifter

 • Böcker som du lånat från KTH Biblioteket ska förvaras på ett sätt så att de kan återlämnas omgående. Tänk på att inte ta med böcker på resan och på att lämna tillbaka böcker innan längre ledigheter.

 • Du är skyldig att ersätta skadat eller borttappat material. Alla lagningar av trasiga böcker görs av biblioteket. KTH

 • Om du har lån som inte återlämnats 20 dagar efter återlämningsdatum spärras ditt bibliotekskonto och du får en faktura på 850 kr. Fakturan gäller kostnaden för en ny bok samt administrativa kostnader.

 • Vid lån för en annan persons räkning krävs fullmakt. För frågor om fullmakt kontakta biblioteket@kth.se

Sekretessbestämmelser

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 40 kap. 3 §) lämnas inga uppgifter ut om enskilda personers lån, beställningar eller reservationer.

Behandling av personuppgifter

 • Om du är student eller personal på KTH hämtas dina personuppgifter från KTH:s centrala register. Övriga låntagare registrerar sig själva via ett webbformulär. 

 • Personuppgifterna samlas in i syfte att ge tillgång till KTH Bibliotekets tjänster och för att hantera till exempel lån och reservationer.

 • Gallring av personuppgifter:

  • Personuppgifter för studenter och anställda vid KTH sparas i 6 månader efter avslutade studier eller avslutad anställning. Om du har lån eller skulder sparas personuppgifterna tills du har återlämnat lånen och betalat dina skulder. 

  • Personuppgifter för låntagare som inte är anställd eller student vid KTH sparas så länge du är aktiv låntagare vid biblioteket, som längst 2 år efter senaste aktivitet. Om du har lån eller skulder sparas personuppgifterna tills du har återlämnat lånen och betalat dina skulder.

 • Om du vill utnyttja dina rättigheter i enlighet med GDPR eller har frågor om dataskydd kan du kontakta KTH:s dataskyddsombud på dataskyddsombud@kth.se eller på telefonnummer 08-790 60 00.