Till innehåll på sidan

Användarvillkor

KTH Biblioteket är öppet för alla men vissa tjänster är förbehållna studenter och personal på KTH. Genom att aktivera ditt bibliotekskonto ingår du ett avtal med biblioteket och förbinder dig att följa nedanstående villkor.

Bibliotekskonto

För att låna och reservera material behöver du ett aktivt låntagarkonto. Folkbokförda i Sverige som fyllt 16 år kan få bibliotekskonto på KTH Biblioteket.

Bibliotekskontot är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Om du tappar bort ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så snabbt som möjligt.

Lån

 • Du ansvarar personligen för dina lån tills dessa är avregistrerade.
 • Vid lån för annans räkning krävs fullmakt.
 • Du är själv skyldig att hålla reda på lånetider.
 • Som en service till dig skickar biblioteket ut påminnelser om detta. Du ansvarar för att biblioteket har en korrekt e-postadress till dig.
 • Lån som inte längre kan förlängas ska återlämnas senast angivet datum. Tänk på detta t.ex. i samband med resor.
 • I vissa fall tas en förseningsavgift ut enligt prislista på webbplatsen. Du blir spärrad för vidare lån om du har för höga förseningsavgifter.
  Prislistan för beställningar och förseningsavgifter vid KTH Biblioteket
 • Du är skyldig att ersätta skadat eller borttappat material. Alla lagningar görs av biblioteket.
 • Har material inte återlämnats 17 dagar efter återlämningsdatum spärras du från vidare lån och faktura skickas ut. Fakturan avser dels kostnaden för ersättningsexemplar och dels bibliotekets extra kostnader för återanskaffning. Vi accepterar även att du köper in ett eget ersättningsexemplar som du lämnar till biblioteket.

Personuppgifter

 • KTH Biblioteket behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna låna och reservera böcker och annat biblioteksmaterial.­­
 • Uppgift som rör enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning är sekretesskyddad.
 • Om du är knuten till KTH som student eller personal hämtas dina personuppgifter från KTH:s centrala register. Om du avslutar din anställning eller dina studier tas dina uppgifter efter en tid automatiskt bort ur bibliotekets system.
 • Om du är extern låntagare anger du dina egna uppgifter när du ansöker om lånekort. Om du behöver ändra någon uppgift eller vill bli borttagen som låntagare kontaktar du KTH Biblioteket. Om du slutar använda KTH Biblioteket tas dina uppgifter efter en tid automatiskt bort ur bibliotekets system.
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-01-20