Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om biblioteket

KTH Biblioteket är central mötesplats på KTH Campus och en spännande arbetsplats för KTH-anställda. Många förknippar oss nog med en fantastisk bibliotekslokal med stort arkitektoniskt värde, men vi har även ett modernt och uppdaterat digitalt bibliotek.

Bibliotekets fasad.
Bibliotekets välkomnande entré och fasad ut mot Osquars backe. Foto: Åke Eson Lindman

KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse 2022

Genom nedslag i verksamheten vill vi beskriva det arbete som genomförts under det gångna året och samtidigt blicka framåt mot 2023.

KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse 2022

KTH Biblioteket består av Huvudbiblioteket på KTH Campus samt biblioteket i Södertälje. Här kan du läsa mer om vår organisation, våra uppdrag och mål. Här kan du också ta del av lite mer detaljerad information om biblioteket för dig som är extra intresserad.

Vårt uppdrag

Verksamheten syftar till att stärka kvalitén i KTH:s utbildning och forskning, samt att sprida KTH:s forskningsresultat. KTH Biblioteket bidrar till ett öppet publiceringslandskap och främjar öppen vetenskap. Vi ger studenter och forskare stöd i att utveckla sina digitala och akademiska färdigheter och genom analyser förser vi KTH med underlag för strategiska beslut. KTH Biblioteket är också en central mötesplats för studier och arena för samarbeten.

KTH Bibliotekets utvecklingsplan 2018–2024

Utvecklingsplanen anger riktningen för hur biblioteket ska utgöra ett professionellt stöd till utbildning, forskning och samverkan på KTH de närmaste sex åren.

Bibliotekets organisation

KTH Biblioteket är organiserat i tre grupper: Stöd och utveckling, Biblioteksservice och lärandestöd och Publiceringens infrastruktur och media.

I Stöd och utveckling ingår lokalfrågor, kommunikation, system, verksamhetsutveckling, IT och ekonomi.

Biblioteksservice och lärandestöd är indelat i fyra grupper: Arena, Samlingar, Support och Undervisning.

Publiceringens infrastruktur och media är indelat i fyra grupper: Bibliometri, Forskningsdata, Media och Vetenskaplig publicering.

KTH Bibliotekets mediaförsörjningsplan

Syftet med en mediaförsörjningsplan är att tydliggöra riktlinjerna för KTH Bibliotekets arbete med förvärv av elektroniska och fysiska informationsresurser till bibliotekets samlingar.

Läs mer om bibliotekets organisation

Vår historia

Ritning av ombyggnationen 2000-2002

Bibliotekets historia startade redan 1827 i och med grundadet av Teknologiska institutet. Sedan dess har flera omvälvande ombyggnationer och flyttar gjorts, som har format biblioteket till vad det är idag.

Läs mer om bibliotekets historia

Våra kurser

Biblioteket har tagit fram ett antal kurser som du kan gå i egen takt via lärplattformen Canvas. Vi har även ett stort videobibliotek i tjänsten KTH Play.

Läs mer om våra onlinekurser

Våra samlingar

KTH Biblioteket har under lång tid byggt upp en gedigen samling av äldre och ny litteratur, både böcker och onlineresurser.

Läs mer om våra samlingar

Utställningar och samarbeten

Vi arrangerar regelbundet utställningar, föreläsningar och andra evenemang för att sprida kunskap om forskningen som bedrivs på KTH och dess betydelse för samhället.

Läs mer om utställningar och samarbeten