Till innehåll på sidan

Våra samlingar

1825 lades grunden till KTH Biblioteket genom de första inköpen och gåvorna. Numera förvärvas mestadels elektroniska resurser. Biblioteket lägger stor vikt vid önskemål från studenter, lärare och forskare vid inköp och prenumerationer.

Sök allt material i bibliotekets söktjänst Primo

Beställ material som biblioteket inte har

Sök i KTH Bibliotekets katalog, 1913–1960

Sök i KTH Bibliotekets katalog, 1827–1913

Elektroniska samlingar

Temasamlingar

I våra temasamlingar har vi valt ut en liten del av bibliotekets böcker och grupperat dem i teman utifrån aktuella frågor eller särskilda ämnen. Temasamlingarna innehåller både tryckta och elektroniska böcker.

Se våra aktuella temasamlingar

KTH Biblioteket tillhandahåller e-tidskrifter, e-böcker och databaser via prenumerationer, inköp och open access. Samlingarna speglar i stort KTH:s forskning och utbildning, men ger även tillgång till många andra ämnesområden.

KTH Biblioteket ger direkt tillgång till:

 • 400 000 e-böcker
 • 100 databaser
 • 12 000 prenumerationer av e-tidskrifter


Till detta kan läggas ett stort antal open access-resurser.

Använd våra databaser och söktjänster

Nya böcker på KTH Biblioteket

Är du nyfiken på vad biblioteket har köpt in nyligen? Här kan du se bibliotekets nyinköpta böcker, både tryckta och online.

Tryckta samlingar

Den största delen av KTH Bibliotekets tryckta samlingar finns på huvudbiblioteket på KTH Campus. I övrigt finns en boksamling på biblioteket vid KTH Södertälje, samt ett externt magasin för äldre tidskrifter och konferenstryck.

De tryckta samlingarna vid KTH Kista är från och med januari 2023 integrerade i huvudbibliotekets samlingar.

Äldre boksamlingen innehåller böcker inköpta under åren 1825-1960. Denna samling utgör en unik dokumentation över Sveriges utveckling från agrarland till industrination och spänner över ett brett ämnesfält. Samlingen kan endast besökas efter överenskommelse. Till Äldre boksamlingen hör även ett handskriftsarkiv med brevsamlingar och manuskript. Samlingen finns i slutet magasin och materialet måste beställas fram.

Mellansviten innehåller böcker inköpta under åren 1961-2001. Samlingen finns i Öppet magasin.

Deweysamlingen är den mest aktuella samlingen, med böcker inköpta från 2002 och framåt. Samlingen finns i Södra galleriet, Norra galleriet och Bibliotekshallen.

Specialsamlingar

Utöver de större samlingarna finns ett antal specialsamlingar på KTH Bibliotelet:

 • Arkitektursamlingen omfattar cirka 30.000 böcker inom arkitektur, arkitekturhistoria, byggnadskonstruktionslära, formlära och stadsbyggnad. KTH Biblioteket prenumererar på ett 50-tal tryckta tidskrifter och ett antal elektroniska tidskrifter inom ämnet arkitektur. Arkitektursamlingens tryckta tidskrifter finns i Norra galleriet och på läsbalkongen. Tidskrifterna läses på plats i biblioteket.
 • Byggdoksamlingen innehåller litteratur inom fastighet, bygg och miljö. Samlingen täcker till stor del byggforskning i Sverige fram till 2003 och ger en sammanhållen bild av svensk byggforskning. Byggdoksamlingen finns i Öppet magasin.
 • Holmsamlingen är vår minsta samling och är relaterad till fysikern Ragnar Holms forskning. Samlingen är placerad i ett glasskåp i Norra galleriet.
 • Flygsamlingen omfattar böcker inom flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och fluidmekanik, samt cirka 20 000 tekniska rapporter (NACA, AGARD med flera). Samlingen finns i Norra galleriet och i Öppet magasin.
 • KTH-samlingen innehåller material som har publicerats på KTH och som har inkommit till biblioteket fram till 2010. Samlingen finns i slutet magasin och i Ångdomen.
 • Samlingen för internationella kongresser innehåller publikationer tillkomna i samband med olika kongresser världen över. Denna samling finns i externt magasin och materialet måste beställas fram.
 • Samlingen i energi- och kärnteknik (Studsvik) består av böcker inom ämnesområdena energi- och energirelaterad miljöteknik, och cirka 100.000 rapporter. Särskilt omfattande är samlingen inom kärnenergiområdet från 1950-talet och framåt. Samlingen finns i Öppet magasin.
 • Samlingen för internationellt utvecklingssamarbete (SIUS), är inriktad på internationellt utvecklingssamarbete inom miljö, mark och vatten, planering, byggande och energi i ett uthålligt perspektiv. Samlingen finns i Öppet magasin.
 • Samlingen för teknik- och vetenskapshistoria innehåller böcker om teknik och vetenskap ur ett socialt och historiskt perspektiv. I kombination med Äldre boksamlingen ges en överblick över den svenska tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Samlingen finns i Arkaden.

Tryckta tidskrifter

KTH Bibliotekets tidskriftssamlingar är omfattande. De flesta är av vetenskaplig karaktär, men även tidskrifter från branschorgan finns representerade. Många tidskrifter finns i långa sviter, obrutna sedan starten. Tidskrifter är, med några undantag, placerade i externt magasin och beställs fram vid behov.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-12-28