Till innehåll på sidan

Verksamhetsberättelser

Här samlas KTH Bibliotekets verksamhetsberättelser från de senaste åren.

Verksamhetsberättelse 2023

Framsida verksamhetsberättelse 2023

Under 2023 har bibliotekets stöd och tjänster sett en ökad användning, tack vare målmedvetet arbete för att nå ut till både studenter och personal. Biblioteket erbjuder stöd för öppen publicering av forskning, vilket innebär att över 80% av publicerat material nu är fritt tillgängligt. Detta kräver även mer noggrann hantering av forskningsdata, och biblioteket arbetar med att göra FAIR-principerna till ett viktigt redskap. Framtida utmaningar kräver samverkan mellan olika aktörer inom både akademi och verksamhetsstöd för att fortsätta bidra till utbildning och forskning.

Läs KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse 2023

KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse 2023 (pdf 5,5 MB)

Framsida verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2022

Det blir tydligare för varje år som går hur viktigt biblioteket är som ett centrum för möten och innovation. Lokalerna är välbesökta och många föreläsningar och workshoppar fullbokade. Flera stora evenemang arrangerades i lokalerna, och besöken och lånesiffrorna är i stort sett återhämtade efter pandemiåren. Biblioteket satsar mycket på stöd kring forskningsadministration och publiceringsstrategier, och det görs i dialog med KTH:s forskare och med verksamhetsstödet på KTH. 

Läs KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse 2022

KTH Bibliotekets Verksamhetsberättelse 2022 (pdf 8,5 MB)

Omslag verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Efter året 2020 med en härjande världsomspännande pandemi blev det allt mer tydligt hur viktigt det är att kunna mötas. Möten mellan människor är grundbulten i verksamhetsutveckling. Året 2021 präglades av hur vi undersökte hur vi kan mötas trots att vissa grundläggande mötesprinciper blev omkullkastade i och med distansarbete. Men vi såg till att utnyttja styrkorna i det nya arbetssättet som sakta men säkert växte fram.

Läs KTH Biblioteket Verksamhetsberättelse 2021

​​​​​​​KTH Biblioteket Verksamhetsberättelse 2021 (pdf 2,5 MB) ​​​​​​​

Omslag verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

2020 var ett utmaningens år för hela samhället, och coronapandemin påverkade självklart också KTH Biblioteket. Som så många andra verksamheter har tvingades vi till snabba omställningar och utmaningar i form av distansarbete och krisledning. Men utmaningar ledde också till utveckling. Läs mer om några nedslag i vår verksamhet under 2021.

Läs KTH Biblioteket Verksamhetsberättelse 2020  (enbart i pdf, ej tillgänglighetsanpassad)

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2024-04-12