Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Boka lokal på biblioteket

För vissa aktiviteter kan olika lokaler bokas i biblioteket. Här kan du se hur du gör för att boka och vilka regler som gäller.

Det finns även lokaler i biblioteket som inte tillhör bibliotekets verksamhet. Dessa bokar du via KTH:s centrala lokalbokning , likt övriga lokaler på KTH. Detta gäller bland annat läsesalen/konferenssalen Ångdomen, samt salarna/grupprummen Lavoisier, Lallerstedt, Hjärne, Rinman, Maxwell och Salongen.

Allmänt om att boka lokal

Du kan läsa mer om vad som gäller för att boka lokaler på KTH Biblioteket på sidan Lokaler i KTH Biblioteket .

För samtliga lokaler gäller att den inbokade verksamheten ska ha en koppling till KTH eller kunna räknas som samhällsnyttig (till exempel Valmyndigheten). Observera att biblioteket förbehåller sig rätten att avgöra när en bokning kan godkännas eller avvisas, beroende på hur vi behöver lokalerna samt om studenterna har tentaperioder. Grundtanken är att evenemang inte ska störa ordinarie verksamhet.

Boka Sydöstra galleriet på biblioteket

Bild på föreläsning i Sydöstra galleriet.
Föreläsning i Sydöstra galleriet. Foto Magnus Glans.

Sydöstra galleriet är en föreläsningssal/workshopsal där du kan hålla möten eller föreläsningar. Vi debiterar lokalhyra enligt centrala lokalbokningens debiteringsregler, för närvarande 725 kr/timme (2024). Skicka din förfrågan till biblioteket@kth.se . Vi behöver följande information för att kunna ta ställning till din bokningsförfrågan:

 • Kund
 • Institution/avdelning
 • Datum
 • Tid
 • Ändamål/aktivitet
 • Antal deltagare
 • Fakturareferens
 • Kontaktperson

Boka Entréhallen i biblioteket

Vår entréhall är en välbesökt plats där det kan passa att ha mindre evenemang/montrar för att kunna informera om en verksamhet och chans att möta många passerande. Vi debiterar lokalhyra enligt centrala lokalbokningens debiteringsregler, för närvarande 725 kr/timme (2024). Skicka din förfrågan till biblioteket@kth.se . Vi behöver följande information för att kunna ta ställning till din bokningsförfrågan:

 • Kund
 • Institution/avdelning:
 • Datum
 • Tid
 • Ändamål/aktivitet
 • Antal deltagare
 • Fakturareferens
 • Kontaktperson

Boka evenemang i Bibliotekshallen

Bibliotekshallen sett från en trappa upp.
Bibliotekshallen sett från en trappa upp.

Vanligtvis är vi mycket restriktiva med större evenemang i Bibliotekshallen eftersom det kan störa ordinarie verksamhet. Alla förfrågningar om bokning av vår bibliotekshall ska skickas till biblioteket@kth.se,  varvid bibliotekschefen avgör om vi godkänner bokningen i varje enskilt fall.

Boka grupprum

KTH-studenter har möjlighet att boka ett av bibliotekets sjutton grupprum  eller använda ett av de tre obokningsbara grupprummen bakom Ångdomen – 17, 18 och 19. Det finns även ett bokningsbart resursrum  för studenter med intyg från Funka-stöd .

Om du vill boka flera grupprum för något slags evenemang, kontakta biblioteket@kth.se  för att undersöka möjligheterna och pris. Max 6 grupprum i max 6 timmar under en dag kan bokas. 

Boka tid för att få filma eller fotografera i biblioteket

Du måste alltid inhämta godkännande innan du filmar eller fotograferar i bibliotekets lokaler. Skicka en förfrågan till biblioteket@kth.se . Vi behöver följande information för att kunna ta ställning till din bokningsförfrågan:

 • Vilka är ni, och har ni en koppling till KTH? 

 • Kontaktperson

 • Vad är syftet med filmningen/vad ska materialet användas till? 

 • Datum

 • Tid

 • Tidsåtgång

 • Antal personer som deltar

 • Kommer bibliotekets verksamhet att påverkas? 

 • Kommer någon av bibliotekets besökare att komma med på bild? 

 • Om ja, hur planerar ni i så fall att inhämta deras samtycke?   

Bra att känna till

Vänligen observera att när ni är färdiga med ert evenemang så ska lokalen återställas i sitt ursprungliga skick, och se ut som när ni kom.  

Biblioteket tillhandahåller ingen teknisk utrustning. Om ni är behov av exempelvis teknisk utrustning eller wifi, vänligen kontakta it-support@kth.se . Biblioteket tillhandahåller inte heller någon möblering utöver den som finns i lokalen i fråga, och möbler får inte tas från andra delar av biblioteket.

Läs mer om vad som gäller i de olika lokalerna och vilken hjälp du kan få på sidan Lokaler i KTH Biblioteket .