Till innehåll på sidan

Om biblioteket

KTH Biblioteket består av Huvudbiblioteket samt biblioteken i Kista och Södertälje. Här kan du läsa mer om vår organisation, våra uppdrag och mål. Här kan du också ta del av lite mer detaljerad information om biblioteket för dig som är extra intresserad.

Vårt uppdrag

Verksamheten syftar till att stärka kvalitén i KTH:s utbildning och forskning, samt att sprida KTH:s forskningsresultat. KTH Biblioteket bidrar till ett öppet publiceringslandskap och främjar öppen vetenskap. Vi ger studenter och forskare stöd i att utveckla sina digitala och akademiska färdigheter och genom analyser förser vi KTH med underlag för strategiska beslut. KTH Biblioteket är också en central mötesplats för studier och arena för samarbeten.

Bibliotekets organisation

KTH Bibliotekets utvecklingsplan 2018–2023

Utvecklingsplanen anger riktningen för hur biblioteket ska utgöra ett professionellt stöd till utbildning, forskning och samverkan på KTH de närmaste fem åren.

KTH Biblioteket är organiserat i tre grupper: Verksamhetsstöd, Biblioteksservice och lärandestöd och Publiceringens infrastruktur och media.

I Verksamhetsstöd ingår lokalfrågor, kommunikation, system, verksamhetsutveckling, IT och ekonomi.

Biblioteksservice och lärandestöd är indelat i fyra grupper: Arena, Samlingar, Support och Undervisning.

Publiceringens infrastruktur och media är indelat i fyra grupper: Bibliometri, Forskningsdata, Media och Vetenskaplig publicering.

KTH Bibliotekets medieplan

Vår målsättning är att ge tillgång till relevant information till bibliotekets prioriterade målgrupper med så kort leveranstid som möjligt. 

Våra samlingar

KTH Biblioteket har under lång tid byggt upp en gedigen samling av äldre och ny litteratur, både böcker och onlineresurser.

Läs mer om våra samlingar

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-28