Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beställ ISBN

KTH har en skriftserie TRITA (TRITA = Transactions of the Royal Institute of Technology + A), där alla doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och examensarbeten ska ingå.

KTH har en egen skriftserie TRITA. Alla doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser samt examensarbeten skall ingå i en TRITA-serie. Även rapporter som ges ut från KTH bör ingå i en TRITA-rapportserie. Alla TRITA-publikationer skall registreras i DiVA med uppladdad fulltext.

Sedan 2018 har var och en av KTH:s skolor tre TRITA-serier, en för doktors/licentiatavhandlingar, en för examensarbeten, samt en för övriga rapporter.

Varje skola har en TRITA-ansvarig som fördelar löpnummer i respektive TRITA-serie.

Avhandlingar och licentiatuppsatser ska alltid ha ISBN, för rapporter är det valfritt. För att få ISBN beställ i formuläret nedan.

Beställ ISBN i formuläret nedan:

Typ av publikation:

Doktorsavhandling
Licentiatuppsats
RapportDisputationsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD):
TRITA-serie:


Publikationens titel:


Beställande författare eller första författare:

Efternamn:


Förnamn:


KTH-id:
Du hittar ditt KTH-id på din profilsida, börjar på "u"


E-postadress dit ISBN skickas (ange enbart en adress):

Behöver du ISBN för en publikation som inte ingår i TRITA kan du begära enstaka ISBN från ISBN-centralen , alternativt begära en egen ISBN-serie, ifall man planerar att ge ut fler publikationer från en specifik institution.