Till innehåll på sidan

Söka och läsa patentdokument

Eftersom patentdokument är offentliga finns det många patentdatabaser som är tillgängliga open access. KTH Biblioteket ger även tillgång till flera databaser med patentinnehåll med ytterligare metadata/indexering. Denna information kan ofta göra det enklare att hitta och analysera tekniskt innehåll i patent. Du kan söka efter en databas direkt i Primo eller använda vår databaslista.

OBS! Om du vill ansöka om ett patent bör du alltid vara försiktig med att dela med dig av information offentligt innan du skickat in din ansökan. När du söker efter information på en anslutning som inte är säker, eller i en databas som är open access, var noggrann med att inte dela med dig av för många detaljer om din egen uppfinning om du vill ansöka om ett patent.

Hur du söker i patentdatabaser

Patentdokument är skrivna på ett formellt och juridiskt språk. Patentägare har inget intresse i att låta konkurrenter få reda på vad de arbetar på. Därför kan en första sökning ge noll eller väldigt få träffar.

Det betyder inte att teknologin du letar efter inte är patenterad utan endast att du behöver lägga ner lite mer tid på sökningen. Nedan har vi listat ett par tips som kan underlätta sökning i patentdatabaser.

Dra nytta av metadata/indexering i bibliografiska databaser

Bibliografiska databaser lägger ofta till data om informationen som är organiserad i databasen. Denna metadata/indexering kan vara av hjälp när du gör din sökning. Vissa patentdatabaser såsom Derwent Innovations Index lägger in teknisk data till titel och abstract, medan nästan alla patentdatabaser använder sig av ett klassifikationssystem.

Sök med klassifikationskoder för patent

När en patenthandläggare på ett patentkontor utvärderar en patentansökan, tilldelas klassifikationskoder för att beskriva och klassificera teknologin för patentdokumentet. Det finns flera olika klassifikationssystem för patent, men de är alla hierarkiska system och många liknar Cooperative Classification System som beskrivs i denna korta video från EPO.

Plocka upp bra söktermer från intressanta träffar

Om du hittar ett relevant dokument kan du söka efter fler användbara termer i det dokumentet. Glöm inte att titta på klassifikationskoderna. De är ofta nyckeln om du vill hitta liknande teknologier.

Att läsa ett patentdokument

Ett patentdokument är vanligtvis indelat i olika avsnitt. Framsidan visar bibliografisk information, d.v.s. titel, abstract, vem uppfinnaren är, vem som äger uppfinningen och ibland även ritningar. Ritningar kan ge ytterligare tekniska detaljer och kan även återfinnas i ett separat avsnitt senare i dokumentet.

En annan sektion av ett patentdokument är patentkraven. Här beskrivs exakt vad den som ansöker om patentet vill skydda i sin ansökan. Kraven är därför skrivna på ett väldigt precist och juridiskt språk.

I den tekniska beskrivningen beskrivs uppfinningen, vilket problem den löser och hur. Den är ofta mer lättläst för personer med ingenjörsbakgrund.

Om du vill lära dig mer – handledning och guider

Många patentorganisationer har gratis guider för dem som vill veta mer om patentprocessen och andra typer av immateriella tillgångar. Nedan presenteras ett urval av dessa. IPR helpdesk hos European Patent Office erbjuder gratis webinarier och faktablad. EPO erbjuder även en inventors' handbook med ett bra stycke om patent, men även andra användbara tips.

Immaterialrättslagarna och patentprocessen skiljer sig åt mellan Europa och USA. Om du är intresserad av att ansöka om ett patent i USA har United States Patents and Trademark Office generell information om patent på sina webbsidor.

Svenska patentlagar

Patentlag (1967:837)

Internationella avtal

European patent convention

Paris convention for the protection of industrial property (PCT)

TRIPS agreement

För att hitta fler nationella lagar och internationella avtal inom immaterialrätt kan du använda WIPO Lex database

Hitta rättsfall och beslut

Patentbesvärsrättens avgöranden

The EU Court of Justice database Curia

Se en kort video för att lära dig mer

PRV-skolan: Patent

The international (PCT) patent application process

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-01-11