Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lär dig om patent

Är du student och har en idé som du vill utveckla till en ny produkt? Eller vill du ta reda på vilka företag som utvecklar teknologin du vill arbeta med efter dina studier? Som ingenjörsstudent är det användbart att ha kunskap om patent och var man hittar dem.

Introduktion till patent 

I nedan film får du en kort introduktion till vad patent är och vilka tekniska lösningar som kan patenteras.

Patentsystem

Workshoppar om patent

Var på KTH kan jag ta reda på mer?

Jag har en idé – kan den patenteras och/eller kommersialiseras?

Jag gör mitt exjobb hos ett företag och de vill att jag ska skriva på ett immaterialrätts-relaterat avtal – jag behöver hjälp med att förstå vad det innebär.

Kontakta KTH Innovation

Hur söker jag i patentdatabaser?

Sökguiden för patent

Boka en tid för introduktion till patentdatabaser

Hur hanterar jag patent och andra immaterialrättsliga frågor när jag ansöker om finansiering?

Kontakta Research Office

Patentsystemet syftar till att ge rättsligt skydd för uppfinningar. En uppfinning definieras som en lösning på ett tekniskt problem. Den måste också uppfylla vissa krav, bland annat på nyhet och uppfinningshöjd för att vara patenterbar. I en patentansökan måste den sökande beskriva hur ett tekniskt problem ska lösas för att få sitt patent beviljat. Efter 18 månader blir patentansökningen tillgänglig publikt så att alla kan läsa om hur det tekniska problemet blev löst. I utbyte får uppfinnaren ensamrätt till sin uppfinning om patentet beviljas. Det ger en fördel på marknaden; ingen har rätt att sälja, kopiera eller distribuera vidare innovationen utan patentägarens tillåtelse.

Både patentansökningar och beviljade patent kan hittas i patentdatabaser .

Patentdokument

Eftersom patent beskriver tekniskt innehåll med ett juridiskt språk kan det vara svårt att hitta informationen du letar efter. Om du behöver hjälp med att komma igång, läs guiden för hur du söker i patentdatabaser  eller boka en tid för handledning i patentdatabaser . Det formella juridiska språket i ett patent kan även göra det svårt att utvinna den tekniska informationen i ett patent. För att komma igång, läs tipsen i guiden Söka och läsa patentdokument

Patentprocessen

Ett beviljat patent är giltigt i det land där du har ansökt om patentskydd. För att få skydd i flera länder behövde du tidigare skicka in en patentansökan till varje land. För att göra processen något enklare, finns det nuförtiden processer som är reglerade i internationella avtal. Nu är det möjligt att skicka in en internationell PCT-ansökan till WIPO eller en EP-ansökan till EPO, men du måste fortfarande bestämma vilka länder du vill ha skydd i och betala de nationella avgifterna. Det betyder också att det kan finnas flera patentdokument kopplade till samma uppfinning. Dessa dokument kallas för medlemmar i en patentfamilj.

Lärarundantaget

Sverige har ett unikt undantag i lagen gällande äganderätt till innovationer. Det kallas för lärarundantaget. Undantaget innebär att en lärare som är anställd på ett universitet äger rättigheterna till sina innovationer.

För mer information om lärarundantaget se lagtexten SFS 1949:345

Riktlinje om intellektuella tillgångar skapade vid KTH