Till innehåll på sidan

Kompetens, kapacitet och kvalitet inom byggande

Spännande diskussioner under workshopen den 17 maj

Publicerad 2017-08-25

När CBE anordnade en workshop den 17 maj 2017 inledde Sundbybergs stads kommunalråd, Stefan Bergström dagen med att välkomna initiativ från såväl forskare som praktiker. Sundbybergs mål är att bygga närmare 4000 nya bostäder de kommande åren och det kommer att krävas ett brett spektrum av insatser för att uppfylla föresatsen om en levande stad som är estetiskt tilltalande, hållbar och trygg.

Ulf Viktorsson från Botkyrkabyggen talade om sin kommuns utmaning vad gäller att hantera bostadsbristen framöver.

Mot en bakgrund av det låga byggande efter 1970-talet och de överskott av bostäder som kommunen hade under en period, finns det nu ett stort intresse från exploatörer. Problemen nu är – som i så många kommuner – bristen på byggrätter, långa beslutsprocesser som kommunen inte kan påverka och svåra kalkyler. Parkeringsfrågor samt olika särkrav som ställs mot varandra är ytterligare frågor som Botkyrka brottas med. I förlängningen har dessa svårigheter inneburit att kompetent och attraktiv personal dessutom har valt att söka sig bort från Botkyrkabyggen. Ulf Viktorsson konstaterade att i dagsläget finns det inget tydligt svar på hur frågorna kan lösas, men att det kan bli en av utgångspunkterna för såväl workshoppen som CBS:s fortsatta arbete.

Sist presenterade Fredrik Anheim från NCC sin syn på möjliga lösningar för att bygga mer kostnadseffektivt: dels att innovationer, dels ett lärande (repetivitet). Den sistnämda kräver i sin tur en förändring av branschkulturen, som måste bli modernare, mer attraktiv och jämställd, enligt honom. Fredrik Anheim väckte även frågan om in byggpraktiken och regleringar måste ifrågasättas och omprövas för att möjliggöra nya sätt för människor att leva och använda ny teknik.

Innehållsansvarig:Helena Tirri Stålbo
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2017-08-25