Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publikationer

Här publiceras rapporter finansierade av Centrum för Hållbar Luftfart

Rapporter från avslutade projekt:

Slutrapport ANT (pdf 681 kB)

Slutrapport SAFT (pdf 7,7 MB)

Slutrapport projekt Brantare (pdf 486 kB)

Slutrapport projekt OPNOP (PDF 2,1 MB)

Slutrapport ERAS (PDF 1,9 MB)

Slutrapport TREVOL (pdf 5,7 MB)

Slutrapport INFRA (pdf 2,8 MB)

Konferens- samt tidskriftsbidrag:

H. Hardell, A. Lemetti, T. Polishchuk, L. Smetanova. Performance Characterization of Arrival Operations with Point Merge at Oslo Gardermoen Airport. ATM Seminar 2023, Savannah, USA. Paper , Slides .

H. Hardell, T. Polishchuk, L. Smetanova. Investigation of Point Merge Utilization Worldwide Using Opensky Network Data. Opensky Symposium 2023, Toulouse, France. Paper , Slides , Video .

H. Hardell, T. Polishchuk, L. Smetanova. Arrival Optimization with Point Merge in a Dual-runway Environment. SIDs 2023, Sevilla, Spain. Paper , Slides .  

A. Lemetti, T. Polishchuk, H. Hardell. Arrival Flight Efficiency in Pre- and Post-Covid-19 Pandemics. In Journal of Air Transport Management. Available online 10.11.2022. doi . Paper (pdf 2,2 MB)

H. Hardell, T. Polishchuk. Evaluation of the Noise Benefits from Performing CDO in TMA Using OpenSky Data. Opensky Network Symposium 2022, November, Delft. Paper (pdf 3,4 MB) , Slides (pptx 7,2 MB) .

H. Hardell, A. Lemetti, T. Polishchuk. Performance Evaluation of the Arrival Operations in the Terminal Area. ICAS 2022, September. Paper (pdf 2,3 MB) , Slides (pptx 3,4 MB) .

H. Hardell, A. Lemetti, T. Polishchuk, L. Smetanova. Automated Traffic Scheduling in TMA with Point Merge to Enable Greener Descents. ICRAT 2022, June 2022, Tampa, USA. Paper (pdf 1,6 MB) , Slides (pdf 2,4 MB) .

Otero, E.; Tengzelius, U.; Moberg, B. Flight Procedure Analysis for a Combined Environmental Impact Reduction: An Optimal Trade-Off Strategy. Aerospace 2022, 9, 683. https://doi.org/10.3390/aerospace9110683. Paper

H. Hardell, A. Lemetti, T. Polishchuk, L. Smetanova, K. Zeghal. Towards a Comprehensive Characterization of the Arrival Operations in the Terminal Area. SESAR Innovation Days (SIDs), December 2021. Paper , Slides .

H. Hardell, A. Lemetti, T. Polishchuk, L. Smetanova. Evaluation of the Sequencing and Merging Procedures at Three European Airports Using Opensky Data. MDPI proceedings to OpenSky Symposium 2021, November, Brussels, Paper , Slides .

R. Sáez, T. Polishchuk, C. Schmidt, H. Hardell, L. Smetanova, V. Polishchuk, X. Prats. Automated Sequencing and Merging with Dynamic Aircraft Arrival Routes and Speed Management for Continuous Descent Operations. In Transportation research Part C, vol. 132, November 2021, Paper .

E. Otero, U. Ringertz, Case study on the environmental impact and efficiency of travel. CEAS Aeronaut J, 2021, doi , Paper .

U. Tengzelius, A. Johansson, M. Åbom, K. Bolin, Next generation aircraft noise-mapping, Inter-noise Washington, 2021, Paper (pdf 1,7 MB) , Video .

T. Polishchuk, V. Polishchuk, C. Schmidt, R. Saez, X. Prats, H. Hardell, L. Smetanova. How to Achieve CDOs for All Aircraft: Automated Separation in TMAs (Enabling Flexible Entry Times and Accounting for Wake Turbulence Categories). SESAR Innovation Days (SIDs) 2020, Paper , Slides , Video .

A. Lemetti, T. Polishchuk, H. Hardell. Arrival Flight Efficiency in Numbers: What New the Covid-19 Crisis is Bringing to the Picture? SESAR Innovation Days (SIDs) 2020, Paper , Slides , Video .

H. Hardell, A. Lemetti, T. Polishchuk, V. Polishchuk, V. Bulusu, E. Royo. Morphing STARs vs drones and weather in TMA. ICRAT 2020. Paper .

R. Sáez , X. Prats , T. Polishchuk , V. Polishchuk, C.Schmidt. Automation for Separation with CDOs: Dynamic Aircraft Arrival Routes. AIAA Journal, published Online: 28 May 2020, doi , pdf .

R. Sáez , X. Prats , T. Polishchuk , V. Polishchuk. Traffic synchronization in terminal airspace to enable continuous descent operations in trombone sequencing and merging procedures: An implementation study for Frankfurt airport. Transportation Research Part C, vol. 121, December 2020, doi , Paper .

Lucie Smetanová, Adam Ulanovský, Pavel Hluska. Analysis of the Typical Fleet Mix for Stockholm Arlanda Airport Arrivals. TNK103 MS project work.

B. Moberg et al., "Approximation of pilot operational behavior affecting noise footprint in steep approaches," Noise Control Engineering Journal, 68 (2), 179-198, 2020.

I. Karasalo, “"Assessment Of A Simplified Environmental Model For Aircraft Noise Prediction",” in Internoise 2019, Madrid, 2019.

U. Tengzelius, “Simulation of atmosphere and Air traffic For a quieter environmenT (SAFT),” in 22nd Workshop of the Aeroacoustics Specialists Committee of the CEAS Future Aircraft Design and Noise Impact, Amsterdam, 2018.

U. Tengzelius and M. Åbom, “Aircraft pass-by noise on ground modelled with the SAFT program,” in Internoise 2019, Madrid, 2019.

M. Åbom, K.Bolin, P.Ulfvengren (2018), "Air Traffic Management and Noise", paper presented at Inter-Noise 2018, Chicago, USA.

U. Tengzelius, F. Bahmani and T. Grönstedt (2018), "SAFT – Simulation of atmosphere and Air traffic For a quieter environmenT", Proc. Euronoise Conference 2018, Hersonissos, Crete-Greece

J. Rignér, B. Moberg and P. Ulfvengren (2017), "Pilot impact on the noise abatement effect of steeper approaches – Initial analysis of wind and flight data". Proc. Inter-Noise 2017. Hong-Kong, China

Rapporter från förstudier under 2015-2016:

  • Förstudie Brantare är en förstudie vars syfte var att identifiera forskningsbehov som är relevanta för att kunna genomföra en meningsfull implementering av brantare inflygningsvinkel som bullerreducerande åtgärd. Ladda hem hela rapporten här: Slutrapport BRANTARE-Förstudie.pdf (pdf 472 kB)
  • INFRA-förstudie studerade förändringar till exempel: vad som driver den, vad som hindrar den, vad som gör att en del ser lösningar där andra ser problem, bidrar till ökad kunskap för analys av system, processer för förändring och realisering av innovation. Forskningsprojekt kan tillföra nödvändiga resurser för att kartlägga och utveckla ett sådant helhetsperspektiv. Vår forskning utvecklar kunskap, metoder och verktyg för systemanalys och systemdiagnos. Tillämpningar av detta i samverkan med systemaktörer bidrar till att man förbättrar förståelse för systemet och de olika systemperspektiven i förhållande till sitt egna. Ladda hem hela rapporten här: Slutrapport INFRA-Förstudie.pdf (pdf 1,2 MB)
  • SAFT-förstudie, syftet var att skapa möjlighet för studier av bullerefekter från existerande såväl som från nya procedurer, operationer, flygvägar, landningsbanor och eller modifierade flygplan och flygmotorer samt bedöma inverkan av atmosfärsförhållanden på flygplansbuller. Slutrapport SAFT-Förstudie.pdf (pdf 3,7 MB)
  • ULLA-förstudie, ljudmätningar anses vara av central betydelse för att få en rättvisande bild av bullersituationen runt Arlanda och denna förstudie benämnd Undersökningar medelst Ljudmätningar vid Landningar på Arlanda (ULLA) bekräftar att omfattande och långvariga ljudmätningar kring Arlanda kan ge ett utökat kunskapsläge om bullerpåverkan från flygrörelser. Slutrapport förstudie ULLA (pdf 347 kB)